– Jeg har ikke lyst på flere barn når det er så mye styr

Linda Solheim (28) synes det er for mye rot rundt fødetilbudet i Møre og Romsdal. Helseministeren mener Stortinget har satt sykehusledelsen i en vanskelig situasjon.

Gravide Linda Solheim skal føde i Molde, fordi fødeavdelinga på Kristiansund sjukehus er stengt.

UTRYGG: Linda Solheim synes bråket rundt fødeavdelingene i Møre og Romsdal ikke er spesielt betryggende.

– I starten av svangerskapet var planen å føde i Kristiansund, men nå blir det sannsynligvis i Molde – hvis ikke de også må stenge da, sier Linda Solheim som bor på Sunndalsøra.

I Møre og Romsdal er det fire fødeavdelinger; Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Fødetilbudet ved Kristiansund sjukehus er stengt, og toppsjefen i Helse Møre og Romsdal har også vært bekymra for om de klarer å holde de tre andre fødeavdelingene åpne.

Om ikke lenge er det Lindas tur, men usikkerheten rundt hvor hun skal føde har prega henne.

– Man skal jo egentlig bare gå og glede seg, men når alt er så usikkert er det klart man blir påvirka av det, sier hun.

Langvarig fødestrid

I Nordmøre og Romsdal har kampen om fødetilbudet rast i flere år, og det tok seg opp da det ble bestemt at det nye fellessykehuset skulle bygges på Hjelset, utenfor Molde.

Både i Molde og Kristiansund ønsker de å beholde fødeavdelingene sine, men mangel på jordmødre og gynekologer gjør dette vanskelig.

Vinteren 2020 døde to babyer i forbindelse med fødsel på sykehuset i Molde og Kristiansund. Fylkeslegen konkluderte med at begge babyene kunne overlevd om de hadde fått den hjelpa de trengte.

Like etter disse hendelsene vedtok Stortinget at fødeavdelinga ved Kristiansund sjukehus skulle holdes åpen til det nye fellessykehuset står ferdig. Men selv om denne fødeavdelinga er den eneste i landet med et stortingsvedtak, ble den likevel stengt i februar på grunn av mangel på fagfolk.

Dermed trosser Øyvind Bakke, toppsjefen i Helse Møre og Romsdal, et stortingsvedtak. Han innrømmer at han har kjent på det politiske presset.

Øyvind Bakke, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.

PRESS: Det er klart at det politisk presset påvirker våre ansatte, og det har det gjort i lang tid. Vi må uansett sørge for at vi har et faglig forsvarlig tilbud, sier administrerende direktør Øyvind Bakke.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Det er klart jeg opplever et sterkt press, og det har ført til at vi har strukket oss langt. Vi stengte ikke fødeavdelinga i Kristiansund én dag for tidlig som følge av mangel på personell, sier Bakke.

Han forteller at de ennå ikke vet når fødeavdelinga i Kristiansund kan åpnes igjen, men at de er godt i gang med rekruttering av fremtidens gynekologer og jordmødre.

– Vi har nå klart å skaffe flere fagfolk som sikrer driften ved våre tre fødeavdelinger i sommer. forteller Bakke.

Kan ha gått utover pasientsikkerheten

Helseminister Bent Høie var kritisk allerede før Stortinget bestemte at fødeavdelinga på Kristiansund sjukehus skulle holdes åpen.

Han har full forståelse for det presset Bakke kjenner på med å følge opp stortingsvedtaket og samtidig drifte forsvarlig med for lite fagfolk. Høie mener dette viser at Stortinget ikke bør gjøre sånne vedtak.

– Det setter den lokale ledelsen i en veldig vanskelig situasjon, sier Høie.

Han kan ikke utelukke at dette vedtaket har gått utover pasientsikkerheten.

– Når Stortinget går inn og gjør slike type vedtak, kan de bidra til å sette pasientsikkerheten i fare, ved å legge et for stort press på å opprettholde et tilbud som man ikke bør opprettholde, sier Høie.

Sp og Frp holder på sitt

En av de fremste pådriverne for dette stortingsvedtaket har vært Senterpartiet. Deres stortingsrepresentant, Kjersti Toppe, mener helseministeren driver med ansvarsfraskrivelse.

– Jeg reagerer på helseministerens uttalelser og tenker at han heller burde ha gjort mer for å sikre gode fagmiljø og opprettholde kompetansen på de fødeavdelingene som er i Møre og Romsdal.

Toppe holder fast på at stortingsvedtaket i Kristiansund er riktig, og forstår ikke at topplederen i Helse Møre og Romsdal kjenner på et politisk press.

Hun mener sykehusledelsen kan takke seg selv.

– De må først og fremst sikre rekruttering til sitt helsetilbud, og den jobben har de ikke gjort godt nok på mange år, og da forstår jeg at det kan være vanskelig nå. Vi er tydelige på at et helseforetak ikke kan legge ned en fødeavdeling. Det er Stortinget som bestemmer sykehusstrukturen i dette landet, sier Toppe.

Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet mener Helse Møre og Romsdal må skjerpe seg.

«Det er helseforetakenes oppgave å sikre at stortingsvedtaket blir fulgt opp, og så må regjeringen følge etter med å sikre at foretakene har de ressursene de trenger for å få til dette. Det bør være mulig å ha forsvarlig drift, også her. Det er flere andre mindre steder i vårt landstrakte land hvor man får til dette. Helse Møre og Romsdal er ikke i en særstilling», skriver Listhaug i en e-post til NRK.

Sylvi Listhaug, Frp

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug sier det er helseforetakenes oppgave å sikre at stortingsvedtaket blir fulgt opp.

Kjersti Toppe (Sp) under Stortingets spørretime

Kjersti Toppe i Senterpartiet mener stortingsvedtaket er riktig.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie mener stortingsvedtaket har satt den lokale ledelsen i en vanskelig situasjon.

Ekstra bekymring rundt fødsel

Linda Solheim har vært på svangerskapskontroller ved Kristiansund sjukehus, og planlegginga av fødselen foregikk også der.

– Det er litt dumt å planlegge fødselen ett sted, men så skal jeg føde i Molde. Det hadde vært fint å kunne fått snakka med noen der, men der er visst kapasiteten nå sprengt, sier Solheim.

Hun er frustrert.

– Jeg har ikke følt meg godt ivaretatt.

Solheim har også tenkt på framtida.

– Jeg har ikke lyst på flere barn når det er så mye styr. Jeg vet jo knapt hvor jeg skal føde, hvordan det blir, om de har plass eller ikke. Det blir ei ekstra påkjenning, sier Solheim.

Linda Solheim og familien fra Sunndalsøra

VENTETID: Linda Solheim, samboeren og 2-åringen venter på det fjerde familiemedlemmet.

Foto: Fotograf Heidi-Beate