Hopp til innhold

Flere mobbesaker havner i retten

– Vi ser stadig at kommuner og skoler bagatelliserer krenkelser mot barn i skolen og det er alvorlig, påpeker Janicke Sæther Olsen i Barneombudet.

Janicke Sæther Olsen

Janicke Sæther Olsen, seniorrådgiver i Barneombudet, sier det er viktig å ta mobbesaker på alvor på et tidlig stadium.

Foto: Jonas Bjoerkli / Barneombudet

Barneombudet får daglig henvendelser om krenkelser mot barn i skolen. Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, forteller at de ser flere mobbesaker i rettssystemet sammenlignet med tidligere og mener det er et tegn på at foreldre opplever å ikke bli forstått, eller få hjelp, når de varsler om barn som ikke har det bra på skolen.

– Vi tenker det er et alvorlig varsku til kommunene om å skjerpe seg og ikke bagatellisere saker der barn krenkes i skolen. Det er alvorlige saker med stort skadepotensial og det må kommunene ta på alvor, sier Olsen.

Håper flere får vite om rettighetene sine

Forrige uke ble en romsdalskommune dømt til å betale 2,7 millioner kroner i erstatning til ei kvinne som ifølge dommen ble syk etter mobbing på skolen. Kommunen har ikke bestemt om de vil anke saken. Barneombudet uttaler seg ikke om enkeltsaker, men synes det er bra at flere saker havner i retten. Samtidig mener de sakene kunne og burde vært løst på et lavere nivå.

– Vi opplever at foreldre er uforholdsmessig tålmodige på vegne av sine barn og håper i det lengste at skolen skal ta saken på alvor. Det er først når de opplever at dette overhodet ikke skjer, og at barnet blir alvorlig sykt, at de går til søksmål.

Hun håper at slike erstatningssaker fører til at flere får med seg hvilke rettigheter de har.

– Men aller mest håper vi disse dommene får den virkningen at kommunene tar innover seg at de har et vesentlig større ansvar enn de faktisk går rundt og tror at de har.

Olsen er redd for at kommunene i for liten grad lærer av andre mobbesaker som er oppe i rettssystemet og mener det automatisk burde skje en læringsprosess hvor kommunene går gjennom og ser på hva som er vilkårene, hva som er kravene og at de spør seg selv «hva er grunnen til at nabokommunen vår blir dømt?».

– Vi tror at både kommunen og ikke minst elevene ville tjent masse på at man skjerpet inn det ansvaret. Vi ser stadig kommuner og skoler som bagatelliserer krenkelser mot barn i skolen, og det er alvorlig, påpeker Olsen.

– Er klar over ansvaret

Helge Eide i Kommunesektorens organisasjon, KS, sier at kommunene er veldig klar over hvilket ansvar de har og tror at de fleste opplever innsats mot mobbing hver dag rundt om på skolene.

Helge Eide

Helge Eide er direktør for interessepolitikk i kommunesektorens organisasjon, KS.

Foto: Idar Edvin Krogstad/NRK

– Samtidig skal vi ikke stikke under en stol at det dessverre forekommer tilfeller hvor barn og foreldre opplever at de ikke blir tatt på alvor. Hvert eneste ett av slike tilfeller er ett for mye.

Han sier det viktigste kommunene kan gjøre er å hjelpe med å bistå skolene i kampen mot mobbing gjennom blant annet beredskapsteam mot mobbing. Han oppfordrer også til å ta saken videre dersom man ikke blir tatt på alvor.

– Det aller viktigste er at det jobbes hver eneste dag mot mobbing rundt omkring på skolene, og at kommunene støtter det, og det opplever vi er det vanlige bildet – heldigvis.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL