Farstad reduserer i Australia

Farstad Shipping samlar all oljeserviceaktiviteten sin i Australia til Perth, og legg ned i Melbourne. Det inneber at talet på tilsette blir redusert frå 65 til omlag 30, og grunnen er låg oljepris og redusert offshoreaktivitet. Farstad har sidan 90-talet bygd seg opp til eit leiande selskap i oljeservice i denne regionen.