Hopp til innhold

Får mindre pengar for norsk fisk etter brexit

Britane sitt nei til EU har allereie fått følger for norsk eksport av norsk fisk. Mindre pengar for fisken som blir selt til England, uvisse om britane sin kjøpekraft og uvisse om framtidige handelsavtalar. Dette er realiteten no, seier styreleiar i Sjømat Norge, Inger Marie Sperre.

Inger Marie Sperre

Inger Marie Sperre er dagleg leiar i Brødrene Sperre AS og styreleiar for Sjømat Norge.

Foto: Remi Sagen/NRK

Inger Marie Sperre viser oss ein pall med fisk som skal bli til Fish & Chips i London. Ho er og dagleg leiar i sjømatbedrifta Brødrene Sperre AS på Ellingsøya som har England som ein viktig marknad.

Palle med fisk

Denne fisken skal bli Fish & Chips i London.

Foto: Jannicke farstad / nrk

Bedrifta eksporterer mellom 10 og 15 prosent av fisken sin til England, noko som er tilsvarande verdiar mellom 100 og 150 millionar kroner.

– Etter folkeavstemminga der britane bestemt seg for å gå ut av EU har det vore ei negativ utvikling i valutakursen for oss. Vi får mindre pengar for fisken vi sel til Storbritannia no, seier Sperre.

Viktig marknad for norsk sjømat

England er ein svært viktig marknad for norsk sjømat. I 2015 var Storbritannia den fjerde største kjøparen av norsk sjømat, med ein eksportverdi på rundt fem milliardar kroner. No står Noreg framfor viktige forhandlingar.

Frosen fisk på lager

Brødrene Sperre AS på Ellingsøya sel mykje kvitfisk til England.

Foto: Jannicke Farstad / NRK

– Vi har ingen handelsavtale med England når britane går ut av EU, og vi må starte på nytt. Vi får nok til det, men det er ikkje tvil om at det vil bli krevjande forhandlingar, seier Sperre.

Då blir det viktig å skape nye og sterke band til britane, meiner ho.

– Når britane vel å forlate EU er det grunn til å tru at dei vil føre ein politikk som vil beskytte innanlandsk produksjon.

– Vi må få fram at vi gjennom år har jobba fram marknader for den fisken som også britane skal fiske. Vi meiner vi kan auke verdiskapinga også for dei britiske fiskarane om vi får foredle fisken i Norge, seier ho.

Berekraftig utvikling

Dei aller viktigaste forhandlingane vil truleg handle om forvaltning av fisken i Nordsjøbassenget. Det vil skje ei omfordeling av fisken i Nordsjøbassenget når brexit blir eit faktum, trur Sperre.

Audun Maråk

Administrerande direktør i fiskebåt Audun Maråk

Foto: Ole-Ottar Høgstavoll / NRK

– Det aller viktigaste blir å vareta ei berekraftig forvaltning av ressursane i Nordsjøbassenget saman med britane, seier ho.

På årsmøtet til Fiskebåtredernes Forbund i Ålesund blir brexit og fordeling av bestandane eit viktig tema.

Administrerande direktør, Audun Maråk, seier at Norge på ingen måte er interessert i å betale for skilsmisseoppgjeret mellom Storbritannia og EU.

– Vi vil ikkje ha dårlegare, men betre rammevilkår for fiske i Nordsjøbassenget seier han.