Får gjenoppta driften

Real Alloy, tidligere Aleris Aluminium Raudsand, har flere ganger blitt stengt på grunn av dårlig lukt. Nå får de igjen tillatelse til å gjenoppta driften.

Aleris Aluminium Raudsand (Reox) Nesset

Real Alloy, tidligere Aleris Aluminium Raudsand, får starte opp igjen produksjonen, etter at de ble stengt på grunn av for mye dårlig lukt.

Foto: Willy Husby

Miljødirektoratet vedtok den 24. november 2014 stans av Real Alloy, Raudsand, tidligere Aleris Aluminium Raudsand, på grunn av brudd på luktkrav i tillatelsen.

Bedriften i Nesset har ifølge Miljødirektoratet gjennomført tiltak og sendt inn dokumentasjon som sannsynliggjør at luktkravene i tillatelsen vil bli overholdt. Miljødirektoratet gir dermed tillatelse til at driften ved anlegget kan starte opp igjen.

Ingvild Martinsen i Miljødirektoratet

Seksjonsleder ved Miljødirektoratet, Ingvild Marthinsen, tror bedriften denne gangen kan klare å opprettholde luktkravene.

Foto: John Petter Reinertsen

– Det er forutsatt at de nå ved oppstart overholder luktkravene i tillatelsen, sier seksjonsleder ved Miljødirektoratet Ingvild Marthinsen.

Skal ha løst de største luktproblemene

Real Alloy Raudsand behandler saltslagg som genereres i omsmelting av aluminium og skrap. Siden oppstart av bedriften har det vært utfordringer med lukt fra virksomheten, og naboene har lenge klaget over lukten og kjempet for å få en bedring av situasjonen.

I løpet av 2014 har bedriften ifølge Miljødirektoratet kartlagt alle kilder til lukt, både punktutslippet og diffuse kilder.

Lukten kan redusere trivsel og helse

Folkehelseinstituttet har tidligere vurdert at lukt fra virksomheten til Real Alloy, Raudsand ikke vil medføre helsefare, verken ved kortvarig eller langvarig eksponering, for beboere i nærmiljøet til bedriften. Over tid kan imidlertid ubehagelig lukt gi en stressfaktor som kan redusere trivsel og helse.

For å få starte opp igjen produksjonen må bedriften bruke et nytt rensesystem i form av to hydroksylanlegg.

Bedriften må også ifølge Marthinsen hver måned sende inn en oppsummering over antall lukthendelser og klager.

De har lov til å ha sju lukthenvendelser på en måned. Det at de må rapportere til oss hver måned nå gjør at vi får fulgt ekstra nøye med på dem, sier hun.

I tillegg har direktoratet pålagt bedriften å sende inn en ny spredningsberegning, slik at de ser om de nye tiltakene er tilstrekkelig for at luktkravene overholdes.

Vært stengt flere ganger

Bedriften har vært stengt tidligere på grunn av lukten.

– Vi har større tro på at det denne gangen vil være tilstrekkelig tiltak som er gjort for å overholde kravene, sier Marthinsen.

Dersom nye luktmålinger og beregninger viser at bedriften likevel ikke overholder luktgrensen, må de stanse virksomheten til de overholder grensene i tillatelsen.