NRK Meny
Normal

Bedrift må stenge på grunn av drittlukt

Real Alloy Raudsand har for høge luktutslipp, og miljødirektoratet vedtar derfor stans av driften med umiddelbar virkning.

Aleris Aluminium Raudsand (Reox) Nesset

Real Alloy, tidligere Aleris Aluminium Raudsand, må igjen stanse driften.

Foto: Willy Husby

Saken blir oppdatert.

Bedriften i Nesset har tidligere vært stengt flere ganger grunn av dårlig lukt.

Miljødirektoratet har bestemt seg for å stenge driften ved Real Alloy Raudsand, tidligere Aleris Aluminium, i Nesset. De vil også vurdere å trekke tilbake tillatelsen til bedriften etter forurensningsloven.

– Avgjørelsen er basert på at luktkravene i tillatelsen overskrides, tallrike naboklager som viser stor belastning over flere år og de alvorlige bruddene vi avdekket ved tilsyn i mai, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det har så langt ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Real Alloy Raudsand.

Gjentatt problem

Lukt har vært et problem i flere år, helt siden oppstarten i 2009. Etter at bedriften fikk pålegg om å stase driften i 2014 ble det gjennomført tolv tiltak. Likevel har Miljødirektoratet fortsatt mottatt mange luftklager fra naboene.

I et møte med Miljødirektoratet 15. april skal bedriften ha informert om at de skulle gjennomføre nye grep.

– Vi ga tydelig beskjed om at vi ser svært alvorlig på situasjonen og at vi ville vurdere bruk av alle tilgjengelige virkemidler, sier Hambro.

26. april fikk bedriften varsel om stans hvis ikke luktkravene i tillatelsen ble overholdt.

– To uker senere kom vi på tilsyn. Der avdekket vi dessverre flere alvorlige brudd, forteller miljødirektør Hambro.

De alvorligste bruddene skal ifølge Miljødirektoratet være at:

  • Bedriften hadde ikke gjennomført en luktrisikovurdering som skal vise hva som kan føre til lukthendelser.
  • De hadde ingen kommunikasjonsplan eller rutine for hvordan naboklager skal håndteres.
  • Internkontrollen hadde store mangler og de manglet et avvikssystem som kunne sette naboklager i sammenheng med hendelser på bedriften.
  • Det eksterne firmaet som tok luftprøver av støvutslipp og ammoniakk for bedriften var ikke akkreditert, noe som er et krav i tillatelsen.
  • Bedriftens måleprogram inkluderte ikke luktmålinger.

Les også: Får gjenoppta driften