Erstatning etter uver

Møre og Romsdal fekk i fjor utbetalt 60 millionar kroner i erstatning etter uvera Berit, Dagmar og Frida. Sogn og Fjordane fekk mest.

Naturskadefondet betalte ut over 305 millionar kroner i 2012, mot om lag 150 og vel 50 millionar dei to åra før.

Det blei behandla over 3 400 saker, mot vel 1 000 i eit gjennomsnittsår.