Manglende epikrise ukjent for pasientene

Pasienter eller deres pårørende blir ikke informert når det mangler medisinsk informasjon i overføringen fra sykehus til kommune. – Det trenger de ikke å være redd for, sier Siri Haukaas ved Kirkebakken omsorgssenter.

Epikrise

EPIKRISE: Slik kan en elektronisk epikrise se ut. Molde kommune vant nylig en sak mot Helse Møre og Romsdal på grunn av manglende overføring av denne medisinske informasjonen.

Foto: Oslo universitetssykehus

Siri Haukaas

Siri Haukaas sier manglende epikrise fører til unødvendig tidsbruk.

Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

Bare rundt halvparten av pasientene som føres over fra sykehusene til videre behandling i kommunehelsesektoren har med epikrise, ifølge tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. En epikrise er medisinsk informasjon om den enkelte pasient.

Pasientene eller deres pårørende blir ikke informert om epikrisen mangler, men ifølge Siri Haukaas ved Kirkebakken omsorgssenter i Molde skal det ikke gå ut over sikkerheten til pasientene.

– Pasientene skal være trygg, for de får ikke medisiner eller satt i gang en behandling før vi har fått den informasjonen vi trenger fra helseforetaket. Det trenger de ikke å være redd for, sier hun.

Utrygghet og tidsbruk

Molde kommune vant nettopp en sak mot Helse Møre og Romsdal i den nasjonale Tvisteløsningsnemda for helse og omsorgssektoren. De ga kommunen medhold i at pasienter uten nødvendig medisinsk dokumentasjon, eller såkalt epikrise, ikke er ferdigbehandlet før kommunen mottar epikrisen elektronisk fra det enkelte sykehus.

Manglende medisinsk informasjon skaper problemer for kommunehelsesektoren.

– Det er utryggheten man opplever når man får en alvorlig syk pasient inn gjennom dørene. I tillegg er det veldig mye unødvendig tidsbruk, som blir brukt til å nøste opp i hva slags medisiner pasienten egentlig skal ha, og som er livsviktig i den videre behandlingen, sier Haukaas.

Sykere pasienter

Samhandlingsreformen har fungert siden 2012, og helt siden den gang har sykehuset og kommunen diskutert hva som skal defineres som en utskrivningsklar pasient.

Ifølge Haukaas er pasientene som blir overført nå sykere.

– Tidligere var den klassiske omsorgspasienten den litt eldre pasienten, men nå er de i alle aldre, og de er veldig mye sykere enn tidligere. For nå er de ikke nødvendigvis ferdigbehandlet på sykehuset, men de er ferdig til utskriving i kommunen. Medisinsk sett har vår hverdag endret seg veldig.

Helse Møre og Romsdal ønsker ikke kommentere saken før de har mottatt den fra Tvisteløsningsnemnda for Helse og omsorgssektoren.