Elev brøt seg inn i skolens datasystem

En elev ved en av ungdomsskolene i Kristiansund har innrømmet at han har gjort innbrudd i skolens datasystem og fått tilgang til taushetsbelagt informasjon.

Rådhuset i Kristiansund
Foto: Aina Rødal / NRK

Ifølge hjemmesiden til Kristiansund kommune var det i begynnelsen av mai at de ble varslet av en av ungdomsskolene om at en elev hadde innrømmet å ha brukt et skoleadministrativt datasystem med stjålet brukernavn og passord.

Systemet inneholder noe taushetsbelagt informasjon, men ikke sensitive opplysninger.

Etter at forholdet ble oppdaget, ble det innført flere strakstiltak for å hindre videre misbruk.

Kommunen er nå trygg på at ingen elever har uberettiget tilgang til ansattes verktøy og informasjon. Kommunen er også i kontakt med leverandøren for å sikre løsningen ytterligere, skriver kommunen på sine hjemmesider.

– Det er dessverre ikke mulig å se omfanget av datainnbruddet ved denne skolen ut over det som er innrømmet. Alle klasser som kan ha blitt berørt varsles derfor direkte fra den aktuelle skolen, sier Petter Ingeberg i Kristiansund kommune.

Kommunen tar hendelsen meget alvorlig. Forholdet er meldt til datatilsynet i tråd med bestemmelsen i personopplysningsloven.