Ein person fastklemt i ulykke

Politiet opplyser at ein person sit fastklemt i ein personbil etter ei trafikkulykke mellom ein lastebil og ein personbil på fylkesveg 61 i Sula på Sunnmøre. Naudetatane jobbar på staden.