Hopp til innhold

Dronningen møtte de pårørende

Rundt 400 deltok på sørgegudstjenesten i Ålesund lørdag ettermiddag. Dronning Sonja var sterkt preget.

Dronning Sonja og sogneprest Arvid Helle
Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Etter at gudstjenesten var slutt hilste dronningen på hver enkelt av de savnedes nærmeste pårørende og hadde et kort samvær med disse.

- Det er så mye som har gjort sterkt inntrykk på meg. Alt, men møtet med de pårørende er nok det som har gjort sterkest inntrykk, sa Dronning Sonja etter sørgegudstjenesten.

Se i nett-tv: Dronningen tok del i sorgen

Dronning Sonja ankom kirken, ledsaget av fylkesmann Ottar Befring, ordfører Bjørn Tømmerdal og politimester Arne Karoliussen, like før inngangsprosesjonen startet.

Pårørende tente lys for de savna i lysgloben under gudstjenesten. De har mulighet til å sitte igjen i kirka nå som gudstjenesten er ferdig. Kirkens personell blir tilgjengelig for alle som har behov for å snakke med noen.

- Følelse av sjokk

Sogneprest Arvid Helle innledet gudstjenesten og sa det var viktig å omsette følelser til ord.

- Vi bærer på en følelse av sjokk. Ulykken rammet mange hardt og berører oss alle, sa sogneprest Arvid Helle ved innledningen til gudstjenesten.

- Vi prøver å søke trøst i Guds ord og samle oss i bønn for dem som er rammet. Vi praktiserer at når noen av oss lider, da lider vi andre med, sa han.

Arvid Helle

Arvid Helle, sogneprest i Volsdalen kirke.

Foto: Åge André Breivik / NRK

En regntung dag i Ålesund bidro til å understreke sorgen som preger byen og området rundt Fjelltun og Volsdalen spesielt.

- Uvisse

Helle fortalte at det er tungt å måtte vente dag etter dag i uvisse. Vi samles i kirken for å klage vår nød og sørge. Vi samler våre tanker i bønn, og tenker på alle som er berørt, sier sogneprest Helle.

- Det er vårt håp i kirka at Gud tåler vår klage. Vi vil dele fortvilelsen sammen. La oss vende oss til Gud med vårt håp, sier han i prekenen.

Varaordfører i Ålesund, Lodve Solholm, tok også del i tekstlesinga.

- Øynene mine forgår av gråt. Våre øyne er vendt mot deg. Du ser hva min lengsel er. Mitt hjerte hamrer. Selv mine øynes lys er borte.

Foran koret lå det et svart klede med fem røde roser til minne om de fem som fortsatt er savnet etter ulykken.

Sørgegudsteneste i Ålesund
Foto: NRK

- Sterk medfølelse

Ordfører i Ålesund, Bjørn Tømmerdal holdt tale under sørgegudstjenesten:

- Kjære Dronning Sonja, kjære alle sammen. Omfanget og konsekvensene av tragedien er store. Det er foreløpig stor usikkerhet knyttet til mye.

- Tålmodigheten og samholdet har blitt satt på prøve. Men det viktigste nå er sorgen til de nærmeste pårørende, som fortsatt har fem av sine kjære i ruinene.

- Jeg er stolt over alle som har stått på, og har hatt mot. Det er gledelig at også Dronninga er her for å dele sorgen med oss. Det vil fremover komme mange utfordringer, men tankene mine nå går til de nærmeste, sa ordfører Bjørn Tømmerdal.

Ordfører Bjørn Tømmerdal og fylkesmann Ottar Befring hilser på Dronning Sonja

Ordfører Bjørn Tømmerdal og fylkesmann Ottar Befring hilser på Dronning Sonja.

Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Fylkesmann Ottar Befring oppfordret til å ta vare på hverandre i sorgen, og sier det er godt å se at det man har øvd på i beredskapssammenheng virker når det gjelder. Befring takket alle som har vært med på arbeidet etter ulykken, og også pressen for å ha skjøttet informasjonsoppgaven stort sett godt, innenfor de etiske rammene.

Takket for hjelp

Fra politiet var blant annet stasjonssjef Endre Flatvad tilstede.

- Vi takker alle som har hjulpet alle de som er rammet. Alle gode hjelpere som har vist mot til å hjelpe, og alle som viser støtte.

Det var også mange flere personer som bar fram sitt budskap i Volsdalen kirke lørdag ettermiddag.

Minneseremoni

Mange fra brannvesenet og politiet var til stede under sørgegudstjenesten.

Foto: NRK

Nærhet til befolkninga

Folk i Fjelltunområdet sogner til Volsdalen menighet, og presten sier at sørgegudstjenesten er lagt dit for å få nærhet til befolkninga.

Kongeparet har tidligere uttrykt medfølelse ovenfor de pårørende og de evakuerte etter ulykka.

De savnede

Under den timelange seremonien deltok Ålesund strykekvartett og kantor Oddgeir Nossen blant annet med under salmesangen, med O bli hos meg og med fremførelsen av Dido's Lament av Henry Purcell. Aalesunds Mandssangforening sang Høgt frå den himmelske klåra.

Forsamlingen reiste seg da Tore Johan Øvstebø ( leder av krise- og omsorgsgruppa i Ålesund kommune) leste navnene på de savnede, Kristin Krogen (23), Ronny Vike (35), Gro Pedersen (46), Bjørn Olaf Rudi (52) og Unni Søreide (52), alle fra Ålesund.

Gudstjenesten ble avsluttet med bønnestillhet i 20 sekunder.

Med i prosesjonen og gjennomføringen av sørgegudstjenesten var også kapellan Kjartan Leer-Salvesen i Ålesund menighet, Elsa Peggy Eldøy som representant for de overlevende og Ålesunds rådmann Ragna Grønnevet.