Hopp til innhold

Dom mot Ole Ødegård vert ståande

Høgsterett vil ikkje behandle ankesaka mot sorenskrivar Ole Ødegård. Det stadfestar informasjonsavdelinga til Høgsterett til NRK i dag. Ødegård vart først dømd i tingretten for å lyge for retten, men seinare frifunnen i lagmannsretten.

Tidleg i desember 2022 anka påtalemakta frifinninga til Høgsterett, men den vil no ikkje ta opp saka.