Dobbelt så mange unge arbeidsledige

Vet utgangen av oktober var det 4059 helt arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det er 272 færre enn ved utgangen av september, skriver Nav. Blant de unge under 30 år er det over dobbelt så mange arbeidsledige enn det var i februar. – Disse vil bli høyt prioritert av Nav fremover, sier direktør Stein Veland.