Budsjettforslag på 5 milliarder

Budsjett for nye Ålesund kommune viser at det skal
investeres for én milliard kroner i 2020, skriver Sunnmørsposten. Forslaget bygger på vedtak fra de gamle kommunene. Budsjettforslaget på 5 milliarder kroner, som er sendt til politisk behandling. Budsjettforslaget finner du her, som en heldigital nettside.

Ålesund rådhus
Foto: Øyvind Sandnes / NRK