Bruker over 200.000 kroner på strandrydding

Rydding av strender er vanligvis noe som skjer på andre årstider enn høsten, men renovasjonsselskapet i Romsdal, RIR, gjør et unntak.

Befaring på ei strandsone på Årø i Molde

Arne Buseth i RIR er på befaring på ei strandsone på Årø i Molde.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Marint avfall er plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir – som er forlatt eller på annen måte havner i havet. Ifølge Havforskningsinstituttet vil en enkelt plastflaske på avveie vil påvirke havet negativt i rundt 400 år fremover.

Cirka 15 prosent av det marine avfallet flyter på havet, 15 prosent ligger i strandsonen og at 70 prosent synker og blir liggende på havbunnen. Mengden av plast i havet øker og ny forskning viser at ni av ti sjøfugler har biter av plast i magen.

Renere kyst

Havhest Nordhasselsanden

Mengden av plast i havet øker. Bildet er tatt ved Nordhasselsanden.

Foto: Kåre Olsen

I løpet av sommeren har Miljødirektoratet fått inn 90 søknader fra folk som ønsker å bidra til en renere kyst. 7,5 millioner kroner har gått til 21 ulike aktører spredt over hele landet.

Renovasjonsselskapet i Romsdal har fått 224.000 kroner av Miljødirektoratet, så nå skal det ryddes.

– Vi har vært med på ryddeaksjoner årlig, men nå har vi fått midler slik at vi kan bidra på en helt annen måte enn tidligere, sier informasjonsrådgiver i RIR, Arne Buseth.

– Tanken er at det meste skal brukes til transport, slik at vi kan hente avfall på mer avsidesliggende plasser. Det er mange plasser det er vanskelig å komme seg til og det er kronglete å få med seg avfallet, og de blir ofte ikke ryddet.

Pengene må brukes innen årsskiftet og RIR må i februar rapportere hva de har brukt pengene på og hva de har fått ut av det.