Derfor bør plast på stranda fjernes

Plastsøppel i strandsonen og i havet utgjør en langt større trussel enn tidligere antatt. Nå roper forskerne varsko.

Flatanger

STRAND I FLATANGER: Slik ser det ut mange steder. Havforskere og naturvernere mener det bør ryddes opp. Mye av dette havner i sjøen.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Enkelte strender kan være full av skrot og plastflasker.

Mye går rett ut i havet.

– Det ser vi når det er video-overvåkning av havbunnen. Det er formidable mengder søppel spesielt i bynære områder men også langt til havs, sier havforsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet.

Havrydding

SØPPEL I HAVET: Mye av søppelet i strandsonen havner på havbunnen.

Foto: Fredrik Myhre / WWF

Overvåker havbunnen

– Nyere forskning viser at plast brytes ned til mikro-partikler som blir tatt opp i næringskjeden i havet. Det sier havforsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet.

Det forskere ser er at det hos enkelte fuglearter langs norskekysten er plast i magesekken hos hvert individ. De finner også mikroplast i tarmsystemet hos muslinger og i små krepsdyr.

– Det vi er blitt mer klar over nå er at en del av søppelet blir til mikrosøppel, mindre enn en millimeter. For eksempel plast som flyter rundt i havet og blir spist av fisk og mindre marine dyr. Dette kan ha meget uheldige virkninger for marine organismer, sier havforskeren.

havforsker

OVERVÅKER HAVBUNNEN: Havforsker Lars-Johan Naustvoll sier plastsøppel ikke er bra for fisk og mindre marine dyr i havet.

Foto: NRK

Tonnevis med søppel

6 millioner tonn søppel og skrot går i havet hvert år. Det bekymrer Havforskningsinstiuttet.

Hun er glad for den fine naturen, men ser også på alt skrotet i strandsonen, lederen i Miljøpartiet de grønne i Namsos, Marion Sæternes.

– Det verste er det vi gjør med kretsløpet og planktondyr og fisk som får i seg små plast-fragmenter, sier Sæternes.

Roper varsko

Ei brusflaske i plast som blir liggende på ei steinstrand blir vasket fram og tilbake og små biter flyter etterhvert rundt på havet.

– Det bør ryddes i strandsonen, og plasten bør fjernes. Vi synes det er på tide å rope høyt og si fra at marint søppel er et problem, sier havforsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet.

Marion

SER MYE SØPPEL: Lederen i Miljøpartiet de grønne i Namsos, Marion Sæternes, mener det bør ryddes opp i kyst- og strandsonen.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Siste fra Trøndelag

Grete Thobroe, programleder Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens første Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens første Midtnytt