Brann på Raudsand

Naudetatane rykker ut etter melding om brann hos ein bedrift på Raudsand i Molde kommune. Det melder politiet. Det skal avgrense seg til ein konteinar på eit avfallsdeponi.