Bondevik frykter presidentkandidat Trump

Kjell Magne Bondevik mener Donald Trump ikke har de nødvendige kvalitetene som skal til for å være en god verdensleder. Den tidligere statsministeren ser også med skepsis på utviklingen til lederne i Russland og Tyrkia.

Bondevik & Bush

LEDERMØTE: Kjell Magne Bondevik har møtt mange av verdens største ledere. Her med tidligere president i USA, George W. Bush. Bondevik frykter et samfunn der det er Donald Trump som sitter med den samme makten som Bush en gang gjorde.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Donald Trump

UEGNET: Kjell Magne Bondevik mener at Donald Trump ikke egner seg som leder for USA.

Foto: J. Scott Applewhite / Ap

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik mener en leder bør ha gode samarbeidsevner, være diplomatisk, være kunnskapsrik og ha gjennomføringskraft.

Derfor ser han med skepsis på et verdenssamfunn der Donald Trump står som øverste leder for supermakten USA.

– Slik jeg opplever han gjennom media synes jeg ikke han innfrir overfor flere av de lederegenskapene som jeg nevnte. Han ser ikke ut til å ha noe særlig diplomatiske evner når han uttaler seg om internasjonale spørsmål. Det kan bli uheldig for USAs forhold til andre land, sier moldenseren.

– Han har heller ikke utvist noe særlig kunnskap i en del spørsmål og kanskje heller ikke samarbeidsevner. Det er mulig han har gjennomføringskraft gjennom sin erfaring fra næringslivet, legger Bondevik til.

Bondeviks kjennetegn på en god leder

På spørsmål om hva som kjennetegner en god verdensleder lister Bondevik opp en rekke punkter han mener er essensielle i en slik rolle:

  • – Først og fremst må vedkommende ha gode samarbeidsevner med andre og også andre med en annen politisk oppfatning. Det gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Man må greie å samarbeide skal man oppnå noe.

  • – For det andre er det viktig når en statsleder opptrer internasjonalt å være diplomatisk. Så man ikke skader forholdet til andre land, det vil ødelegge eget lands interesser.

  • – Det er viktig at man har opparbeidet seg kunnskap om de spørsmål man uttaler seg om. Og en leder må ha gjennomføringskraft. At man gjør det som er nødvendig for å få satt det man har bestemt seg for ut i live.

  • – De har en visjon for det samfunnet de vil utvikle og tjene, og at det ikke er egeninteresser, men folkets interesser som opptar dem. Det kan man merke ganske fort på en leder.

Kritisk til Putin og Erdogan

Kjell Magne Bondevik var tilstede da Per Arne Dahl ble vigslet til biskop.

LEDERKVALITETER: Kjell Magne Bondevik kommer med det han mener kjennetegner en god leder.

Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Bondevik tror at det er Hillary Clinton som til slutt stikker av med valgseieren og blir president i USA, men muligheten for at det er Trump som skal styre landet er fortsatt til stede og det bekymrer den gamle statslederen.

– Det verste som kan skje er at det skaper veldig vanskelige forhold internasjonalt. Øker spenningen, vanskeliggjør samarbeidsforholdene internt i Nato og i vesten, men også øker konfrontasjonen med den muslimske verden og med Øst-Europa og Russland. Det vil kunne få store negative virkninger, sier han.

Bondevik er heller ikke spesielt begeistret for utviklingen i andre deler av verden. Hos ledere han trodde visste bedre enn slik de holder på nå.

– Det er ikke sunt for en leder å sitte for lenge med makten, da blir man autoritær. Jeg tenker på land som Russland og Tyrkia i disse dager ved Putin og Erdogan, som jeg synes har slike trekk. Jeg kjenner begge to og er veldig overrasket over den negative utviklingen som jeg synes de har vært igjennom, forteller han.