Ber styreleiar om å gå av

Avisa Tidens Krav ber i dagens leder styreleiar Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal om å gå av. Bakgrunnen for kravet er handteringa av den såkalla Sebastian-saka. Statens helsetilsynet rettar klar kritikk mot helseforetaket for at guten døydde.