Ber om frifinning også for mora

Forsvarar Roar Edvardsen hevdar fosterforeldra la orda i munnen på borna, og at barnevernet ukritisk tok forklaringane for god fisk. Han påpeika også feil ved politiavhøyra som han meiner gjer at retten må sjå heilt vekk frå forklaringane til borna. Edvardsen representerer mora som er tiltalt, og meiner ho må frifinnast.

Roar Edvardsen
Foto: Synnøve Hole / NRK