– Liten vits med sjøheimevern uten båter

Sjøheimevernet ved deler av Norges kyststripe må trene på land fordi de mangler båter. – Uten fartøy er det ikke særlig til Sjøheimevern, sier oberstløytnant Per Olav Vaagland.

HEIMEVERNET SJØHEIMEVERNET

Oberstløytnant Per Olav Vaagland stiller spørsmål ved hensikten med å ha et Sjøheimevern når de likevel ikke får trene til sjøs.

Foto: Buvarp, Kjetil / NTB scanpix

Så sent som i fjor kunne man lese i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen at Generalinspektøren for Heimevernet (GHIV) la opp til anskaffelsen av et større antall patruljefartøy, samt andre båter.

Disse lovnadene skulle langt på vei sikre Sjøheimevernet langs kysten flere fartøy som de kunne bruke til trening og andre oppdrag.

Nå skriver vi juni 2014, og lovnadene er ennå ikke oppfylt.

HEIMEVERNET

Oberstløytnant Vaagland sier han har et håp om å ha båtene til disposisjon til Øvelse Mørejarl, som går av stabelen på Nordmøre i april 2015.

Foto: Buvarp, Kjetil / NTB scanpix

Oberstløytnant Per Olav Vaagland er sjef for Sjøheimevernet i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og har verken fått båter eller signaler om når styrken – som teller 200 mann – vil få muligheten til å trene i det våte element.

Det får oberstløytnanten til å stille spørsmål ved hensikten med å i det hele tatt ha et Sjøheimevern.

– Bortkastet trening

– Det er jo klart at et Sjøheimevern uten båter, ikke er særlig til Sjøheimevern. Da er det liten vits. Vi trenger både flerbruksfartøy og småbåter, sier Vaagland.

I påvente av båtene har styrken trent på land, i form av terping på enkeltmannsferdigheter og prosedyrer.

Oberstløytnanten understreker at tørrtreningen er viktig lærdom som de får god utbytte av, men han legger til at denne terpingen kun er hensiktsmessig dersom de snart får båter til bruk i sin tjeneste.

– Hvis vi ikke får fartøyene innen ett til to år så er jo treningen bortkastet, for da har vi kun trent i et unødvendig element.

Vaagland sier han har et håp om å ha båtene til disposisjon til Øvelse Mørejarl, som går av stabelen på Nordmøre i april 2015.

– Hvis det skjer så skal jeg være kjempefornøyd, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Heimevernet i Brønnøysund

Sjøheimevernet på plass i Brønnøysund.

Foto: Gunnar Nordberg

Tør ikke love noe

Oberstløytnant og sjef for kommunikasjonsavdelingen i Heimevernsstaben, Nils Arne Skaret, sier til NRK at han er godt kjent med problemstillingen.

Men selv om forsvarsledelsen vet at Sjøheimevernet ved kyststripen mangler båter, kan han ikke love at denne greinen av forsvaret får ønskene sine oppfylt med det første.

– Statsråden sa i begynnelsen av april at man skal anskaffe seks nye flerbruksfartøyer innen kort tid, men disse er først og fremst tiltenkt innsatsstyrkene våre. Andre styrker vil likevel få mulighet til å disponere båtene innledningsvis, sier Skaret.

– Må leie båter

– Så Sjøheimevernet må fortsatt vente på å få egne båter?

– Vel, de vil få muligheten til å leie fartøy, sier oberstløytnanten, uten å kunne gi noe eksakt dato på når disse seks fartøyene som regjeringen har lovd vil være operative.

– Planen er å få dem i drift neste år, men der er alltid usikkerheter som følger med. Man skal kjøpe det rette utstyret, som deretter skal klassifiseres og kontrolleres. Jeg tør ikke å si dette nøyaktig.

Hensiktsmessig med Sjøheimevern?

– Vaagland stiller spørsmål ved hensikten med Sjøheimevernet når de er redusert til å måtte trene på land. Ser du den?

– Ja, hele poenget er jo helt klart å komme seg på sjøen. Det er derfor innsatsstyrkene nå får båter, mens Sjøheimevernet deretter kan få leie disse, sier Skaret.