Barn og unge får ikkje hjelp

7000 barn og unge har ikkje fått den behandlinga dei skulle hatt innan psykiatrien i Helse Midt-Noreg. Verst er det i Møre og Romsdal. Administrerande direktør Stig Slørdahl seier at mangel på fagfolk er hovudproblemet.