Avgjør åpen høring 13. januar

Helseministeren må vente en uke før han får vite om han må møte i åpen høring i Stortinget. – Vi trenger mer informasjon fra helseministeren før vi avgjør om sjukehussaken i Møre og Romsdal skal opp, sier medlem i komiteen, Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avgjøre neste tirsdag om sykehussaken skal opp i åpen høring i Stortinget.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Vi har foreløpig ikke trukket noe konklusjon i den ene eller andre retning. Vi ønsker en så god informasjon og forståelse av denne saken som mulig. Først i møtet neste tirsdag vil vi avgjøre om saken skal opp i en åpen høring i Stortinget, sier Hansson.

Rasmus Hansson

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

I dag gikk Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite gjennom de ti spørsmålene som Høie ble bedt om å svare på. Hansson sier at komiteen har behov for å stille helseministere flere spørsmål før de bestemmer seg for hva de vil gjøre med saken.

Nye spørsmål klar i morgen

Ifølge Hansson ville alle i komiteen, bortsett fra Høyres representanter, sende nye spørsmål til helseministeren. Ifølge Hansson er det snakk om sju eller åtte nye spørsmål.

Helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H).

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Vi har forfattet et utkast til brev. Dette er ikke endelig, og representantene kan komme med nye spørsmål og endringer før vi sender brevet til helseministeren i morgen, sier Hansson.

Men han bekrefter at Høies kommunikasjon med de involverte direktørene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal er sentral.

Vil vite hvordan Høie oppfattet signalene han ga

– Problemstillingene går generelt på å få avklart tydeligere hva som har skjedd i dialogen mellom statsråden og ulike ledere i helseforetakene i den avsluttende beslutningsprosessen i høst. Vi ønsker svar på hvordan Høie oppfatter dialogen med direktørene sett i forhold til hvordan direktørene har oppfattet kommunikasjonen, sier Hansson.

Hansson kan røpe så mye at det berømte nikket Høie ga Kinserdal under et møte i Oslo ikke blir omtalt.

Videre ønsker komiteen å avklare møtevirksomheten i Helse Midt-Norge. I de siste ukene før avgjørelsen avholdt Helse Midt-Norge sju møter som var lukket for offentligheten.

De Grønne ønsker høring

Hansson sier at komiteen ikke har avgjort spørsmålet om høring, og at Høies svar på de nye spørsmålene vil være avgjørende. Men De Grønne har tatt til ordet for at saken bør opp til åpen høring i Stortinget.

Hansson og de andre medlemmene i komiteen har fått enorme mengder e-poster i samband med saken.

– Vi har fått haugevis med e-poster, hovedsakelig fra dem som er sinna og ikke de som er blide. I en del av befolkningen, er så liten tillit til beslutningen og prosessen at det i seg selv gjør det viktig for komiteen å få en avklaring. Vi i Miljøpartiet De Grønne har tatt til orde for at saken skal til høring i Stortinget, men nå må vi vente på de siste svarene fra Høie før vi bestemmer oss, sier Hansson.