Arbeidstilsynet varsler tilsyn

Arbeidstilsynet vil i løpet av året gjennomføre om lag 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Siden 2013 har 30 personer mistet livet på jobb i norsk landbruk og skogbruk. I fjor ble det også gjennomført rundt 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Det ble funnet brudd på regelverket i 63 prosent av tilsynene.

Stabel med tømmer i skogkanten.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix