Alt tyder på at mennene fremdeles skal ha øverste makta

En av landets største misjonsorganisasjoner åpner trolig opp for flere kvinner i styret, når saken behandles torsdag ettermiddag. Men alt tyder på at kvinner fremdeles nektes plass i lære- og tilsynsrådet.

Erik Furnes, Indremisjonen

Generalsekretær Erik Furnes får hjelp og støtte fra andre menn i det nye lære- og tilsynsrådet. Der har kvinnene fremdeles ikke plass.

Foto: Magnus Gamlem/NRK

Alt tyder på at mennene beholder makta i lære- og tilsynstilrådet helt alene, også etter generalforsamlingen torsdag ettermiddag i Ålesund.

De siste årene har kvinnene inntatt stadig nye posisjoner i Indremisjonsforbundet, og torsdag ettermiddag får de trolig enda større plass i forbundsstyret. Men samtidig opprettes et nytt lære- og tilsynsråd, og der skal det bare være menn.

Det er fordi vi fremdeles er av den oppfatninga at Bibelen lærer at det er en forskjell på menn og kvinners teneste, seier generalsekretær Erik Furnes.

Innrømmer spenninger rundt temaet

Flere kvinner har tidligere arbeidet aktivt for å øke kvinners innflytelse i organisasjonen, uten å få gehør helt til topps.

Furnes innrømmer at synspunktet om at lære- og tilsynssaker skal være forbeholdt menn vekker reaksjoner, og at det også blir diskutert internt. Han tror likevel delegatene kommer til enighet når generalforsamlingen diskuterer saken torsdag ettermiddag.

Det er spenninger rundt spørsmåla også i vår sammenheng, men der er andre oppgaver som samler oss, og som er enda viktigere, sier Furnes.

Hevder han knapt møter uenige kvinner

Kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre indremisjon sier han knapt har møtt kvinner internt i organisasjonen som kjemper for en viktigere posisjon.

- Slik jeg forstår Guds Ord, er vår øverste autoritet for hvordan vi skal lære og ordne oss, forbeholdt menn. Og jeg har ikke møtt noen kvinner, med et par unntak, som mener at de burde være inne i posisjoner som de ikke har i dag, sier han.

Han støtter forslaget om å åpne for flere kvinner i forbundsstyret.

– I og med at de har flyttet hyrde- og læreansvaret bort fra hovedstyret til en annen nemd, så synes jeg det er helt på sin plass at kvinner og menn er likestilt og at kvinner også kan komme i flertall, sier han.

Mener samfunnet ikke kan bestemme

Generalsekretær i Indremisjonsforbundet mener utviklingen i samfunnet forøvrig, ikke har betydning for organsasjonens lære.

- Er det en utdatert ordning?

– I samfunnet vårt har det etter hvert blitt det, ja. Men vi tror på en tidløs Bibel og at menn og kvinner er skapt forskjellige. Og hvorfor skal det ikke da på et punkt være en konsekvens av en slik forskjell? Det er ikke nødvendigvis slik at samfunnet skal bestemme hva som er rett og galt i forhold til noe vi mener er tidløst, forteller Furnes.