Hopp til innhold

Ålesund lufter nye kommunegrenser

Nå starter Ålesund prosessen rundt kommunereformen. Rådmannen skisserer fire tenkbare løsninger, men presiserer at Ålesund også kan klare seg alene i fremtiden.

Ålesund

Ålesund kan bli sentrum i en ny storkommune som følge av kommunereformen.

Foto: Terje Reite / NRK

Noe av det siste Stortinget gjorde før representantene gikk ut i sommerferie, var å vedta at det skal gjennomføres en kommunereform i Norge. Våren 2017 skal forslaget til nye kommunegrenser behandles i Stortinget.

Jarle Bjørn Hanken

Rådmann Jarle Bjørn Hanken i Ålesund starter de første forsiktige skritt mot kommunereformen.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Hvilke kommuner bør slå seg sammen? Bør grensene være som i dag? Trenger vi egentlig større kommuner? Hva er dine forslag? Skriv i kommentarfeltet under artikkelen.

Nå starter Ålesund sin del av prosessen. En sak som danner rammene for prosessen i Ålesund kommer opp i høstens første formannskapsmøte. Her skisserer rådmann Jarle Bjørn Hanken noen aktuelle alternativ for en storkommune.

  • Hele Sunnmøre (ev. pluss Sandøy). Dette gir inklusive Sandøy et innbyggertall på 141 983.
  • Hele Ålesund arbeidsmarkedsregion. Dette betyr de 11 kommunene Sandøy, Haram, Giske, Sula, Skodje, Sykkylven, Stordal, Norddal, Ørskog og Ålesund. Dette gir 94 606 innbyggere.
  • Kommuner med grense til Ålesund. Haram, Skodje, Sula, Giske og Ålesund. I dag har disse kommunene 75 861 innbyggere.
  • Ålesund, Giske og Sula gir 62 361 innbyggere.

Rådmannen presiserer at dette er ment som eksempler, og at det også finnes andre mulige konstellasjoner som Ålesund kan være en del av.

Ålesund kan også bestå som dagens kommune, skriver rådmann Jarle Bjørn Hanken.

Rådmannen viser også til at Ålesund allerede i dag har formelle samarbeid med andre kommuner på 48 ulike områder.

Slik rådmannen ser det er det ikke naturlig å etablere flere interkommunale løsninger før det eventuelle nye kommunekartet i vårt område er avklart, skriver han.

Ifølge Jarle Bjørn Hanken er lite avklart hvordan prosessen skal foregå fremover. Fylkesmannen skal legge til rette og koordinere prosessene. På Sunnmøre foregår det også diskusjoner i Sunnmøre Regionråd. I dokumentet til formannskapet stiller rådmannen flere spørsmål om hvilken rolle kommunen skal ta fremover.

  • Skal Ålesund avvente innspill og initiativ fra en eller flere av nabokommunene?
  • Skal Ålesund aktivt ta initiativ overfor nabokommuner? I så fall hvem?
  • Skal Ålesund avvente til fylkesmannen har avklart sin rolle?

Rådmannen konkluderer med at Ålesund bør avvente med å ta initiativ til Fylkesmannen har avklart sin rolle, og til det er avklart hvilken rolle KS og regionrådet skal spille.

– Ålesund er befolkningsmessig så stor, og har en så stor kommuneorganisasjon, at det trolig er et bra grunnlag for at Ålesund kan eksistere videre i sin nåværende form. Men det er ikke sikkert at dette er det mest fornuftige valget for fremtiden, skriver Jarle Bjørn Hanken.