– Redd for å bli overkjørt av Ålesund

Mange i sunnmørskommunen Sula er skeptiske til en gjenforening med Ålesund.

Svein Thalberg, Odd Egil Martinsen og Ottar Andresen

Svein Thalberg, Odd Egil Martinsen og Ottar Andresen er sterkt imot at Sula blir slått sammen med Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Dårlig økonomi og redsel for å bli overkjørt, gjør at folk i Sula frykter å bli slått sammen med Ålesund under den planlagte kommunereformen.

– Nei takk. Vi har det bra her som vi har det, jeg vil ikke inn under Ålesund. De bare roter med økonomien og klarer ikke å holde styr på pengene sine, svarer Svein Thalberg som NRK møter på veg ut fra Devoldkafeen i Langevåg.

– Samme her. Vi har prøvd det før og det gikk ikke så bra, sier Odd Egil Martinsen og viser til at Sula var en del av Ålesund frem til 1977.

Nytt kommunekart

Kommunesammenslåing MR

Kommunalminister Jan Tore Sanner ser for seg at flere av landets kommuner blir tvunget til sammenslåinger i 2017. Regjeringen sier de i utgangspunktet ønsker frivillig sammenslåing.

Foto: Nyhetsgrafikk.no

En uke etter stortingsvalget i fjor, gjorde statsminister Erna Solberg det klart at Norge vil få et nytt kommunekart. De to regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre var blitt enige om å gjennomføre en kommunereform.

I flere tiår har politikerne diskutert kommunestrukturen og en rekke utvalg har kommet med forslag, men lite har skjedd.

– Formålet med en kommunereform er å styrke det kommunale selvstyret og gjøre kommunene i stand til å gi innbyggerne robuste tjenester, sa statsministeren Erna Solberg da.

– Ålesundsområdet er rød sone

Regjeringen Solberg har nedsatt et ekspertutvalg. I slutten av mars kom utvalget med sin første rapport. Ekspertutvalget ønsker en nedre grense på 15–20 tusen innbyggere i kommunene, og vil i tillegg ha slutt på at byområder blir delt mellom flere kommuner.

Det legger et kraftig press på at randkommunene slår seg sammen med Ålesund. En av landets fremste eksperter, Geir Vinsand i analyseselskapet NIVI, mener det må ryddes opp i kommunestrukturen i Ålesundsområdet

Geir Vinsand

Geir Vinsand i NIVI sier at kommuneinndelingen i Ålesundsregionen bryter med alle tenkelige inndelingsprinsipper.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Kommuneinndelingen i Ålesundsregionen bryter med alle tenkelige inndelingsprinsipper. Det sammenhengene de bybåndet, tettstedet er delt på flere kommuner og det er svært korte avstander og svært små arealer. Det er rød sone i nasjonal sammenheng. Det er bare å gå i gang, sa Vinsand da regjeringen sitt ekspertutvalg la frem sin rapport.

Frykter at Sula blir en utkant

Men lokalpolitikerne i Sula har ikke lyst til å bli gjenforent med Ålesund. Det argumentet som ofte går igjen er frykten for å bli en utkant. I tillegg mener politikerne at Sula er en godt drevet kommune med solid økonomi og fornøyde innbyggere.

Magne Sunde fra Sula-lista sier han vil kjempe for å beholde Sula kommune som i dag.

Magne Sunde

Magne Sunde (Sulalista) vil kjempe for å beholde Sula. kommune.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg tror innbyggerne våre synes de har det bedre slik de har det i dag. Og det vil jeg kjempe for, for alt det er verdt, sier han.

Magne Sunde frykter Sula vil tape mange av de politiske slagene i et fremtidig bystyre i en stor Ålesund-kommune.

– Vi vil jo ikke få så veldig mange representanter inn i et slikt bystyre. Da tror vi at Sula blir en utkant slik vi var på 70-tallet. Vi får ikke selv styre de midlene som vi kan bruke på kommunale veier og den kommunale regien som vi har i dag, sier Sunde.

– Men dersom regjeringen veger å bruke økonomiske virkemidler gjennom for eksempel å forandre på inntektssystemet så vil jo også situasjonen kunne bli mindre gunstig for Sula?

– Ja, det kan jo selvfølgelig skje, og da vil jo det forandre på det jeg sier nå, men jeg håper da inderlig at de ikke vil finne på slike sprell, sier Magne Sunde.

Tommelen ned fra Ap

Trygve Holm, Sula

Trygve Holm (Ap) er redd Sula vil tape de politiske slagene om de blir en del av en større kommune.

Foto: NRK

I Stortinget håper regjeringspartiene på et forlik om kommunereformen med det største Arbeiderpartiet. Men i Sula sier Arbeiderpartiets varaordfører Trygve Holm nei til en sammenslåing med Ålesund.

Også Holm frykter at Sula vil lide mange politiske nederlag dersom kommunen blir en del av en storkommune med Ålesund som sentrum.

– Den nærheten til politikerne som den enkelte innbygger i Sula kommune har i dag, blir vanskeligere i en større kommune, sier han.

– Vi kommer til å bli oppspist dersom Sula og Giske med til sammen rundt 16.000 innbyggere skal gå sammen med Ålesund som har 45.000 innbyggere. Det blir et demokratisk problem, sier Trygve Holm.

– Men tror du at Sula får noe valg da?

– Det er godt spørsmål. Det erklært dersom regjeringa ønsker å bruke makta så kan de endre inntektssystemet på en måte som Sula vil tape på. Jeg er spentpå hva de vilgjøre, seier Trygve Holm.

– Økonomien skaper bekymring

Geir Ove Vegsund

Høyre-ordfører i Sula, Geir Ove Vegsund, tror det blir vanskelig å slippe unna sammenslåing med Ålesund.

Foto: Terje Reite / NRK

For ordføreren i Sula, Geir Ove Vegsund (H), er kommunereformen et dilemma. Vegsund representerer det største regjeringspartiet, Høyre, som er en sterk pådriver for kommunereformen nasjonalt. Som fylkesleder i Høyre, vet han også at sterke byregioner er viktig i konkurranse med de største byene i landet.

Men Vegsund er også ordfører i en kommune hvor folk er fornøyd med det kommunen har å tilby. Han tror den dårlige økonomien i Ålesund bekymrer folk i Sula.

– Når det nå ble kjent at Ålesund er på vei inn på Robek-lista så er det klart at det også har preget våre diskusjoner om kommunesammenslåing med Ålesund, sier han.

Sula rådhus

I rådhuset i Sula blir viktige avgjørelset tatt i dag. I fremtiden kan disse bli flyttet til rådhuset i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Innerst inne hadde ordføreren helst sett at Sula kommune kunne få fortsette som i dag. Men Geir Ove Vegsund tror det kan bli vanskelig.

– Både innenfor arbeidsmarkedet og skole er vi en tett integrert del av regionen vår. Vi har korte avstander inn til Ålesund fra Sula, så jeg tror vi skal ha sterke og gode argument for å unngå å bli en del av en større kommune, sier han.

Bommer til besvær

En annen sak som har forsuret forholdet mellom Sula og Ålesund, er bompengene som skal kreves inn for å finansiere den planlagte bypakken for Ålesund.

Forslaget som rådmannen i Ålesund har lagt frem, vil bety at folk i Sula må betale bompenger for å kjøre E39. Det er ikke spesielt populært.

– Dette tror jeg absolutt har bidratt til skjerpe skepsisen til en sammenslåing med Ålesund. Bomringen har vært diskutert i flere møter og har ikke akkurat fått noen god mottakelse. Detmå da gå an å finne andre løsninger på dette, sier Magne Sunde fra Sulalista.