NRK Meny
Normal

Gjerningsmannen nekter å avgi forklaring

ÅLESUND (NRK):Mannen som tok livet av Anja Weløy Aarseth ønsker ikke å avgi forklaring. Han svarte kontant nei da dommeren ba ham innta vitneboksen.

Aksla rettssak

Anja Weløy Aarseths familie får ikke de svarene de ønsket seg. Den 24 år gamle gjerningsmannen nektet å forklare seg under ankesaken i Frostating lagmannsrett.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Før rettssaken startet hadde 24-åringens forsvarer antydet at gjerningsmannen kom til å forklare seg under ankesaken i Frostating lagmannsrett. Da rettens administrator Sven-Jørgen Lindsetmo ba mannen sette seg i vitneboksen kom det et kontant nei.

Per Herman Thori-Aamot

Tiltaltes forsvarer Per Herman Thori-Aamot.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK
Ingvild Thorn Nordheim

Aktor Ingvild Thorn Nordheim.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Jeg må be forsvarer om å diskutere dette med sin klient. Retten er samlet for å vurdere hvilken straff tiltalte skal ha. Da er tiltaltes forklaring vesentlig, sa Lindsetmo.

– Dette er din siste mulighet

Retten tok en pause for å diskutere hvordan situasjonen skulle håndteres. I denne pausen forsøkte også mannens forsvarer å overtale 24-åringen til å forklare seg. Da retten ble satt etter pausen fastholdt tiltalte at han ikke ønsket å snakke.

– Det er din siste mulighet til å forklare deg. Du ser at Anjas foreldre sitter her. Har du noe å si, spurte Lindsetmo og henvendte seg til gjerningsmannen.

24-åringen ristet på hodet og forholdt seg taus. Anja Weløy Aarseths foreldre sitter tvers overfor gjerningsmannen i retten. De hadde håpet å få svar på hva som skjedde den dagen deres datter ble drept. Disse svarene får de nå ikke fra drapsmannen.

Var ruspåvirket i retten

Like før gjerningsmannen skulle i vitneboksen var det tiltaltes psykolog som forklarte seg. Gjerningsmannen går til ukentlige psykologtimer i fengselet i Bergen. Fengselspsykologen forklarte i retten i dag at 24-åringen var ruset da han kom til fengselet, og at han var ruset da han møtte i retten.

– Han var ruspåvirket under forrige rettsrunde, sa fengselspsykolog Andy Thiem ved Bergen fengsel.

Fengselspsykologen bekreftet at 24-åringen nå har en flere måneder lang rusfri periode bak seg. Ifølge psykologen har gjerningsmannen ikke ruset seg etter rettsbehandlingen i tingretten.

– Dette er et stort fremskritt for en person med en slik rusproblematikk, sa Thiem. Han har dermed fått større innsikt, og han skjønner at han trenger behandling. Vi har hatt gode samtaler og han er mer omgjengelig nå enn før, la han til.

Fengselspsykologen forklarte at han er enig i rettspsykiaternes vurdering av at gjerningsmannen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Men han understreket at en person med en slik diagnose kan agere forskjellig alt etter omstendigheter og miljø.

Aksla rettssak

Vitneboksen sto klar for tiltalte. Men 24-åringen nektet å forklare seg.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– 24-åringen angrer


Også tiltaltes bestemor og søster har forklart seg. Begge la vekt på at 24-åringen har forklart at han skulle ønske han kunne skru tiden tilbake, og at han angrer på det som har skjedd.

Har han sagt at han angrer, spurte forsvarer Per Herman Thori-Aamot.

– Ja, han har sagt at han angrer, svarte 24-åringens søster med gråten i halsen. Han ønsker at han kunne skru tiden tilbake, la hun til.

Også tiltaltes bestemor forklarte at tiltalte ønsket at han kunne «skru tiden tilbake». Hun forklarte også at tiltalte har et ønske om å møte den dreptes familie.

Han ønsker å møte Anjas familie, sa bestemoren under sin forklaring. Gjerningsmannen skal ikke ha gitt noen begrunnelse for dette ønsket.

Psykiaterne endrer ikke innstillingen

Også de psykiatrisk sakkyndige har merket seg at tiltalte opptrådte med større oppmerksomhet i lagmannsretten enn hva som var tilfelle i tingretten. Psykiater Michael Setsaas fremhevet også opplysningene som fengselspsykologen kom med, der det fremgikk at 24-åringen har vært rusfri og har fungert bedre enn tidligere.

Her kan det være potensial for fremtidig endring. Men det er et langvarig prosjekt. Man må huske at han nå er rusfri og at han lever i et beskyttet miljø, sa rettspsykiater Michael Setsaas.

Rettspsykiaterne endrer ikke sin innstilling og fastholder at gjerningsmannen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse. De fastholder også at behandlingen for dette er utfordrende siden 24-åringen scorer lavt på evnetester.

Holder fast ved forvaring

24-åringen ankom rettslokalene presis og fulgte oppmerksomt med under den formelle åpningen av ankesaken. Både under forsvarers gjennomgang og den tilsvarende gjennomgangen fra aktor noterte gjerningsmannen på et stykke papir.

Rettssaken åpnet med en formell gjennomgang av dommen fra tingretten tidligere i år.

– Vilkårene for forvaring er ikke til stede, sa forsvarer Per Herman Thori-Aamot under avslutningen av sitt innledningsforedrag.

Aktor Ingvild Thorn Nordheim gjorde det onsdag formiddag klart at hun holder fast ved påstanden fra tingretten.

– Jeg legger ned påstand om forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år, sa Thorn Nordheim.

– Skjønte at han ruset seg

Onsdag formiddag er det gjerningsmannens bestemor som forklarer seg. Hun forteller om en 24-åringens oppvekst. Hun forteller om en gutt som slet under oppveksten, og som også hadde pengeproblemer de siste årene.

– Han forsøkte å holde rusproblemene skjult. Men vi så mer og mer av dette. Etter hvert hadde han blitt en helt annen gutt. Vi skjønte at han hadde begynt å ruse seg igjen. Men vi fikk vite at han hadde søkt hjelp, fortalte bestemoren.

Bestemoren ble konfrontert med rettspsykiaternes konklusjon om at gjerningsmannen har en personlighetsforstyrrelse.

– Dette kan vi ikke forstå. Vi vet at han hadde lærevanskeligheter. Men at han har en personlighetsforstyrrelse kan vi ikke skjønne, sa bestemoren.

– Han har forandret seg i fengselet

Også tiltaltes søster forklarte seg i retten onsdag formiddag. Hun beskrev et nært søskenforhold, og en bror som ikke hadde det bare lett. Far døde tidlig og det preget oppveksten. 24-åringens søster tok til tårene flere ganger under sin forklaring.

– Min bror hadde et anstrengt forhold til sin stefar som var svært streng. Min mor brukte å si at stefaren var av gamlesorten. Min bror forklarte også at han ble mobbet, selv om jeg ikke så mye til det. I hjembygden hadde han mange venner, og flere av de utviklet også rusproblemer, forklarte søsteren.

Søsteren har hatt kontakt med 24-åringen i perioden han har sittet i fengsel. Hun mener at hennes bror har forandret seg under fengselsperioden.

– Jeg møtte ham like etter at han ble fengslet. Da virket det som om han ikke kjente meg. Etter måneder i fengselet er han forandret. Nå kan vi ha samtaler sammen. Men jeg merker han har problemer. Likevel har han holdt seg rusfri i åtte måneder, forklarte søsteren.

I Ålesund er retten satt i ankesaken etter drapet på Anja Weløy Aarseth på byfjellet Aksla i august 2013.

Vurderer kun straffeutmålingen

Retten skal i dag ikke ta stilling til om gjerningsmannen er skyldig eller ikke. Ankesaken skal ta stilling til om 24-åringen skal dømmes til forvaring eller om han skal ha fengselsstraff.

Under behandlingen av saken i tingretten erkjente 24-åringen straffskyld for drap og voldtekt. Men han har ikke innrømmet ran av kiosken Pluto. Dette ranet skjedde i timene før Anja Weløy Aarseth ble drept.

Mens tingretten behandlet saken i en hel uke, er det denne gangen kun satt av en dag, med mulighet til forlengelse en dag til. Tiltaltes forklaring skal etter planen vare i tre kvarter. Dom i saken er ventet i morgen, torsdag.

I dag starter ankesaken etter Aksla-drapet i Ålesund i Frostating lagmannsrett. 
En 24-år gammel mann ble tidligere dømt til 21 års forvaring med minstetid på 10 år for drap, voldtekt og ransforsøk. Han tilsto å ha ha voldtatt og tatt livet av Anja Weløy Aarseth i august i fjor, men IKKE ransforsøket etter overfallet.

Rettssaken er også denne gangen forbundet med stor medieinteresse. I underkant av 20 journalister og fotografer befinner seg i rettssalen onsdag formiddag. Bakerst i salen sitter også representanter fra Anja Weløy Aarseths familie. Familiens bistandsadvokat er ikke til stede, trolig på grunn av tåkeproblemer på Vigra.

Også psykologen fra Bergen fengsel har meddelt retten at han kom med et fly som ikke kunne lande på Vigra. Han skal vitne klokken 13.15. Dette vitnet blir trolig med via telefon. Også deler av Anja Weløys Aarseths familie har problemer med å komme til rettssalen på grunn av tåkeproblemer.

Prosedyrer

Under slutten av rettsdagen ba forsvarer Per Herman Thorir-Aamot om at retten vurderer hans klient på mildest mulig måte. Han fastholdt sin vurdering av at vilkårene for forvaring ikke er til stede.

Aktor på sin side la vekt på de skjerpende omstendighetene og satte ned påstand om forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år.

Ingvild Thorn Nordheim mente også at det ikke må gis noen tilståelsesrabatt i denne saken.

– Tiltaltes forklaring var like mye til forvirring som til oppklaring. Han har forklart seg om både personer som Mr. X og om organisasjoner. Han forklarte at han har vært andre steder enn det basestasjonenes registrering av hans mobiltelefon tilsier. Det kan ikke innvilges tilståelsesrabatt i denne saken, sa Thorn Nordheim.

Hun lar seg heller ikke imponere over fremgangen 24-åringen har vist i fengselet.

– Det er ikke tegn til langvarige forbedringer. Det som kjennetegner ham er at han avbryter både behandlingstilbud og arbeidsforhold. Han har heller ikke vist innsikt, anger eller medfølelse overfor de etterlatte. Han hadde bebudet at han ville forklare seg i dag, hvorpå han nekter å gjøre dette. Alt av motivasjon for endring synes å være fraværende. Det er høy fare for gjentagelse. Dermed er tidsbestemt straff ikke tilstrekkelig, sa Ingvild Thorn Nordheim under sin prosedyre.

Dom i saken faller etter alt å dømme i morgen, torsdag.