I dag snakker trolig Aksla-drapsmannen i retten

ÅLESUND (NRK): I dag starter Frostating lagmannsrett behandlingen av ankesaken etter drapet på Anja Weløy Aarseth.Lagmannsretten skal ta stilling til hvilken straff drapsmannen skal ha.

Aksla rettssak

Aktor Ingvild Thorn Nordheim og forsvarer Per Herman Thori-Aamot under behandlingen av saken i tingretten. De to inntar samme roller når Frostating lagmannsrett skal ta stilling til straffeutmålingen.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Alt tyder på at den 24 år gamle mannen som tok livet av Anja Weløy Aarseth i Ålesund i august 2013 vil snakke i lagmannsretten, i motsetning til slik han forholdt seg da saken var oppe i Sunnmøre tingrett.

Aksla Rettssak - forsvarer Per Herman Thori-Aamot

Per Herman Thori-Aamot er forsvarer for den 24 år gamle mannen.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Ingvild Thorn Nordheim

Ingvild Thorn Nordheim er aktor.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK
– Utgangspunktet er at han skal forklare seg, sier 24-åringens forsvarer Per Herman Thori-Aamot.

Leder i NRKs krimredaksjon, Olav Rønneberg, sier at det kan tale til gjerningsmannens fordel om han nå vil snakke. Men han vil ikke overdrive betydningen.

– Det talte klart imot ham at han ikke snakket i tingretten. Men siden det nå er kun straffeutmålingen som skal behandles, er det ikke sikkert at han vil si så mye om hva som skjedde i forbindelse med drapet. Trolig vil han snakke mest om sin egen situasjon, og om hvorfor han ikke er så farlig som det rettspsykiaterne mener, sier Rønneberg.

Han ser likevel at bistandsadvokaten kommer til å stille en del spørsmål rundt hendelsesforløpet. Bakgrunnen er at de etterlatte har et sterkt ønske om å få flere svar.

I lys av dette er det jo interessant å høre hva han svarer. Men jeg tror ikke man skal være alt for optimistisk med tanke på å få flere svar her, sier Rønneberg.

Rettssaken starter klokken 9.00, og tiltaltes forklaring er berammet til klokkan 10.30. I ettermiddag skal blant andre en veileder fra NAV og tiltaltes søster og bestemor forklare seg.

24-åringen anket

Den 24 år gamle mannen som tok livet av Anja Weløy Aarseth på byfjellet Aksla i Ålesund i august 2013 ble i Sunnmøre tingrett dømt til 21 års forvaring. Mannen anket, fordi han ønsket vanlig fengselsstraff og ikke forvaring.

Mannen ble også dømt for ranet av gatekjøkkenet Pluto like i forkant av drapet. Dette ranet har han hele tiden nektet for å ha noen befatning med.

Anja Weløy Aarseth ble drept om kvelden 28. august 2013 på byfjellet Aksla i Ålesund. Etter en omfattende leteaksjon ble hun funnet voldtatt og drept, like ved stien der hun hadde jogget. Dette førte til at politiet umiddelbart satte i verk en omfattende drapsetterforskning.

En uke etter drapet ble gjerningsmannen pågrepet. Den da 23 år gamle mannen var bosatt i lokalmiljøet, og hadde vokst opp i en romsdalskommune. Mannen var tidligere dømt for vold mot en politimann. Dagen etter pågripelsen erkjente mannen at han hadde drept Anja Weløy Aarseth.

Slik blir ankesaken

Mens saken i tingretten gikk over en hel uke, er ankesaken satt opp til å vare kun én dag, med mulighet til forlengelse til to dager. Denne gangen er det kun hvilken type straff og omfanget av straffen som skal vurderes og tas stilling til. Dermed går retten denne gangen ikke dypt inn i hver enkelt detalj rundt det som skjedde i forbindelse med drapet.

– Selve hendelsesforløpet trenger man ikke belyse fullt ut denne gangen, fordi det ikke er selve skyldspørsmålet som skal behandles i ankesaken. Han er kjent skyldig i drap og voldtekt. Spørsmålet nå er om gjerningsmannen er så farlig at han må idømmes forvaring eller ikke, sier NRKs leder av krimredaksjonen, Olav Rønneberg.

Bevisførselen og prosedyrene vil dermed dreie seg rundt tema som skal belyse om 24-åringen skal dømmes til forvaring eller ikke.

Det blir neppe noe bevisførsel rundt selve drapshandlingen, ut over å vise til tingrettens dom, sier Rønneberg.

Aksla-rettssaken – rettstegning av aktor, forsvarer og tiltalte som lener seg over bord

Slik fremsto drapsmannen i tingretten, taus, med blikket vendt mot bordplaten. Dommeren måtte ved flere anledninger irettesette mannen for måten han opptrådte i retten på.

Foto: Oyvind Bye Skille

Krever forvaring

Frostating lagmannsrett tar sikte på å bli ferdig med saken på én dag. Retten skal ta stilling til hvilken type straff gjerningsmannen skal ha og hvor omfattende straffen skal være. Aktor Ingvild Thorn Nordheim kommer til å legge ned samme påstand som i tingretten.

Jeg legger ned påstand om 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år. Dette er basert på uttalelsene fra de rettspsykiatrisk sakkyndige som understreker faren for gjentakelse, sier Thorn Nordheim.

Vitnelisten

Forsvaret fører fire vitner. 24-åringens mormor, hans psykolog i fengselet og en kvinnelig Nav-ansatt som hjalp ham med behandling. I tillegg skal søsteren vitne.

Aktoratet ved statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim fører de to sakkyndige fra tingretten, rettspsykiater og spesialist i psykiatri Michael Setsaas og hans kollega Terje Tørrissen.Disse to vil også følge ankesaken slik de gjorde i tingretten.

– Ikke noe av det som kom frem i hovedforhandlingene gjør at vi vil endre vår konklusjon, sier psykiater Michael Setsaas.

Leder i NRKs krimredaksjon, Olav Rønneberg, tror ikke eventuelle nye opplysninger fra fengselsspsykologen vil ha stor innvirkning på rettens vurderinger.

Det kan ha en viss betydning. Men vi skal huske at rettspsykiaterne la stor vekt på hva som skjedde i årene før drapet. De mente også at det ville gå årevis før man kunne håpe på noen bedring i den psykiske tilstanden til tiltalte. Retten må vurdere dette opp mot om han eventuelt har vist tegn til bedring i året han har sittet i fengsel, sier Rønneberg.

Dom trolig fredag

Førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo administrerer retten. Han har med seg lagmann Gunnar Greger Hagen og tidligere sorenskriver på Søre Sunnmøre, Ingolv Joa, som er tilkalt som ekstraordinær lagdommer.

En utvidet meddomsrett med disse tre fagdommerne og ytterligere fire meddommere skal ta stilling til spørsmålet om straffeutmålingen og om 24-åringen var tilregnelig i gjerningsøyeblikket

Ifølge domstolsadministrasjonen blir dommen forkynt enten torsdag 18. september eller fredag 19.

I dag starter ankesaken etter Aksla-drapet i Ålesund i Frostating lagmannsrett. 
En 24-år gammel mann ble tidligere dømt til 21 års forvaring med minstetid på 10 år for drap, voldtekt og ransforsøk. Han tilsto å ha ha voldtatt og tatt livet av Anja Weløy Aarseth i august i fjor, men IKKE ransforsøket etter overfallet.