Åknes-rapport: 6500 mennesker blir rammet

En gjennomgang av beredskapsrapporten for Åknes/Tafjord viser i detalj hvordan en eventuell bølge fra Åkneset vil ramme samfunnene rundt.

Kart over ras

BØLGEN: Kartet viser estimerte oppskyllingshøgder i Storfjordbassenget.

Foto: Åknes/Tafjord beredskapssenter

I en fornyet konsekvensanalyse utarbeidet av Åknes/Tafjord beredskapssenter, i samarbeid med kommunene og fylkesmannen, kommer det frem at bølgen som vil oppstå etter at Åkernesremna raser vil nå helt til Ålesund.

Totalt vil 1016 boliger og fritidsboliger bli rammet av bølgen. Flest er det i Stranda, hvor hele 162 hus vil bli truffet. I Ålesund kommune står 66 hus i fare for å bli berørt av raset med den påfølgende bølgen.

Om bølgen skulle komme på dagtid beregner beredskapssenteret at omlag 6500 mennesker oppholder seg i områdene som vil bli ødelagt.

Beredskapssenteret jobber ut ifra seks ulike scenarier hvor alt fra 6 til 54 kubikkmillioner fjellmasser kan rase ut fra fjellsiden.

Ødelagt infrastruktur

Utgangspunktet for analysen er at et skred vil komme før eller senere og den fokuserer derfor på eventuelle konsekvenser og hvilke tiltak som kan iverksettes.

Ulike deler av infrastrukturen i Norddal-, Stordal-, Stranda-, Sykkylven-, Ørskog-, Skodje-, Ålesund-, Sula-, Hareid og Ørsta kommune vil bli hemmet av vannmassene.

Konsekvensanalysen viser at blant annet strøm, vann, avløp, samferdsel, næringsliv og kulturminner står i fare for å bli ødelagt eller få nedetid etter raset.

Det er kommunene innerst i fjorden som vil få merke konsekvensene av bølgen i størst grad.