Advarsel fra Statens helsetilsyn

En sunnmørslege får en formell advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ikke oppdaget brystkreft hos en pasient. Kvinnen oppsøkte legen i fjor etter å ha funnet en kul i brystet, men legen fant ingen kul og henviste henne heller ikke til eksperter. Da kvinnen oppsøkte en annen lege, ble den ondartede kulen funnet og operert bort. Statens helsetilsyn mener at legen handlet faglig uforsvarlig, og at han heller ikke har vist særlig selvinnsikt i ettertid.