Dette skal du gjøre når du har kjørt på vilt

Det gir en støkk for livet og store skader på dyr og biler. Billister som kjører på hjort, elg eller rådyr vet ofte ikke hva de skal gjøre når uhellet er ute.

Dag Bjerkestrand

SE VIDEO: Miljøvernleder Dag Bjerkestrand viser hva du skal gjøre om du kjører på et dyr.

– Svært mange er veldig forvirret etter en dyrepåkjørsel, forteller miljøvernleder Dag Bjerkestrand i Averøy kommune. – Noen vet heller ikke om det er hjort eller rådyr som påkjørt, fortsetter han.

Bare på Averøya blir det påkjørt et hjortedyr i snitt hver tredje dag. Over 100 påkjørte dyr årlig gir store utfordringer for forsikringsbransjen, bileiere og kommunen.

Er uhellet ute er det mye bilfører kan bidra med for å gjøre jobben lettere.

Fem punkter å huske på

  1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink. Husk refleksvest.
  2. Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp - ring 113.
  3. Merk påkjørselstedet / der dyret forsvant med viltulykkebåndet.
  4. Ring 02800 og meld fra om påkjørselen.
  5. Oppsøk lege dersom du har smerter etter ulykken.
    Kilde: Viltulykkebåndet (IF og Norges jeger- og fiskerforbund)

Viltulykkebånd henter du på servicekontoret til din kommune eller på utvalgte bensinstasjoner.

Asbjørn Ødegård

Asbjørn Ødegård fra Eide Ettersøkingsring på jobb sist sommer. Rådyret var død etter møte med en bil.

Foto: Roar Halten / NRK

Obs ved skumring og demring

Det er vanskelig å unngå et dyr som plutselig spretter ut i veibanen, men det er to ganger i døgnet man skal være ekstra oppmerksom. Før sola står opp og når sola er i ferd med å gå ned.

– Hjorten er skumringsdyr som trekker ned på innmark på beite og opp til skogen, sier Bjerkestrand.

– Rådyr blir påkjørt til alle døgnets tider, både natt og dag, sånn at rådyrene er uforutsigbar, sier miljøvernleder Dag Bjerkestrand i Averøy kommune.

Avlive dyret selv?

Påkjørte dyr klarer ikke alltid å stikke av. Fra tid til annen blir dyret så hardt skadd at det blir liggende etter påkjørselen. Norges jeger- og fiskeforbund anbefaler da at man ikke forsøker å avlive dyret selv. Det er politiet som avgjør om eier eller veterinær skal kontaktes, sier de. Dette er ikke miljøvernlederen helt enig i.

– Formalitetene sier at du ikke skal gjøre det, men ut fra dyrevelferdshensyn så synes jeg at man i hvert fall bør vurdere det. Men du må sørge for at du gjør det på en ordentlig måte, sånn at det skjer kjapt og hurtig, sier Bjerkestrand.