Pasientforeningen: Tror mange opplever å få fjernet organer ved en feil

Per-Idar Vasset fra Sula fikk livet ødelagt etter at flere organer ble operert bort unødig. Pasientforeningen mener at saken ikke er enestående og at denne type feil skjer forholdsvis ofte.

Klinikkdirektør Olav Røise står i en korridor på Ullevål sykehus

Olav Røise er styreleder i Norsk pasientforening. Han mener at mange opplever å få fjernet organer, selv om det ikke var nødvendig.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Hver eneste dag får fire personer livene sine ødelagt eller snudd på hodet etter feil som helsepersonell gjør. Mandag fortalte NRK historien om Per-Idar Vasset fra Sunnmøre som ble hundre prosent ufør etter at flere organer i magen ble operert bort. Legene mistenkte at han hadde ondartet nyrekreft, men det ble ikke tatt biopsi for å få det bekreftet, selv om flere leger ga uttrykk for at diagnosen var usikker. I realiteten var det lymfekreft Vasset hadde, som ikke skulle behandles med operasjon.

En kreftlege ved St. Olavs Hospital slo alarm om at han trodde diagnosen var feil, men faksen kom aldri frem til Rikshospitalet før Vasset var operert.

Per-Idar Vasset

Per-Idar Vasset har store bivirkninger etter at han fikk operert ut en rekke organer og livskvaliteten har blitt forringet.

Foto: Hans-Olav Landsverk

Flere opplever det samme

Olav Røise er styreleder i Norsk pasientforening. Han tror ikke denne saken er enestående i landet og tror mange opplever å få fjernet organ ved en feiltakelse.

– Jeg mener at denne typen feil skjer forholdsvis ofte på sykehusene i Norge, sier Røise.

Han mener det verste er at det finnes kunnskap om dette, men at kunnskapen ikke brukes til å lære av feilene. Erfaringen fra foreningen er at feilbehandlede pasienter blir møtt med tvil og skepsis og noen føler seg motarbeidet. Pasientforeningen har 900 saker i året.

– Dette handler ikke om den enkelte helsearbeider, men om hvordan systemene fungerer. Det handler igjen om hvordan sykehusene ledes og driftes, sier Røise.

Undersøkelseskommisjon
Bent Høie

Helseminister Bent Høie ønsker å opprette en uavhengig undersøkelseskommisjon for å kartlegge feil i pasientbehandlingen.

Foto: Per Onsheim / NRK

Helseminister Bent Høie (H) mener det bør opprettes en uavhengig undersøkelseskommisjon for å kartlegge feil i pasientbehandlingen på norske sykehus.

– Skal vi få en endring i situasjonen der dessverre altfor mange opplever skader som følge av feil, må vi gjøre endringer. Både i ledelse, kultur og systemer, sier Høie.

Han mener vi må ha en annen kultur for å være åpne om feilene og lære av det.

Regjeringen ønsker derfor å etablere en uavhengig undersøkelseskommisjon som kan gå inn i alvorlige hendelser.

– De som jobber i helsetjenesten trenger ikke være redde for at dette vil føre til sanksjoner mot den enkelte, sier Høie.