NRK Meny
Normal

– Skredtypen vil endre seg i fremtiden

De siste årene har det vært færre store snøskred, ifølge skredekspert Astor Furseth. Likevel blir det flere stein- og jordskred, fordi klimaet forandrer seg.

Skredet fra "Mannen" kan komme når som helst.

Skredet fra fjellet Mannen i Romsdalen kan komme når som helst.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg har sett en tydelig tendens til at de store snøskredene mot hus og boligområder minker kraftig fordi vi har hatt færre harde vintre. Men stein- og jordskred øker, fordi det kommer mye mer nedbør, sier Astor Furseth.

Det er sannsynlig at 120.000 kubikkmeter fjell snart løsner fra fjellet Mannen i Romsdalen. Geologene tror at skredet kan gå tirsdag kveld.

Les alt om Mannen her: Fjellet «Mannen»

– Annen skredtype

Astor Furseth

Forfatter og skredekspert Astor Furseth mener skredtypen vil endre seg i fremtiden.

Foto: Mattias Rolighed Bergset

Forfatter og skredekspert Astor Furseth har gitt ut flere bøker om fjellskred og har god oversikt over skred i Norge.

Han har vært med å bygge opp en komplett oversikt over kjente skred gjennom tidene som er tilgjengelig på Nasjonal skreddatabase skrednett.no. Hver morgen går får Furseth informasjon om skredene som har gått i løpet av døgnet.

– På en måte vil vi se flere skred, men på den andre måten færre. Skredtypen vil nok endre seg i fremtiden, sier Furseth.

– Hva er årsaken til endringen?

– Det må være fordi det er mindre snø i fjellet, sier han.

Klimaendringer

FNs klimapanel har anslått at den globale gjennomsnittstemperaturen vil stige. Og det forventes mer regn i mange områder med mye regn i dag.

– Hvis det som klimaforskerne sier stemmer, at det blir mildere og mer regn, så vil økningen vi har sett fortsette. Jord- og steinskred kommer av nedbør og mildere vær, sier Furseth.

De siste årene har det ifølge Furseth vært registret 40–50 skredulykker, og de fleste er stein- og jordskred. Dette er utenom veiskredene.

Seniorrådgiver Arne Søiland i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til regjerings stortingsmelding 15 (2011–2012) om konsekvenser av klimaendingene, på spørsmål om skred i fremtiden.

«Meteorologiske forhold er en viktig utløsningsfaktor for skred.»

«Høyere temperaturer vil redusere risikoen for snøskred i områder lavere enn 500–1000 meter over havet, men vil øke faren for våtsnøskred og sørpeskred. Stor nedbørintensitet vil øke faren for jordskred og flomskred.» står det i stortingsmeldingen.

Fritidskjørere i fjellet

Selv om de store snøskredene mot boligområder har minket, har snøskredulykkene der fritidskjørere er involvert økt de siste årene.

Dette gjelder ifølge skredeksperten ikke bare i Norge, men også i flere andre land.

– Risikoen for å bo i et hus i et område som er utsatt for snøskred har minket, men andre oppsøker faren i fjellet, sier han.

Derfor er det likevel 10–12 personer som dør årlig i snøskred, ifølge Furseth.

Direkte: Bilder fra fjellet Mannen.