– Politikerne bør ut av styrene

Økonomiprofessor Arild Hervik vil ha politikerne ut av styrene i kommersielle selskaper. I Ålesund vekker politikernes styreverv i Tafjord Kraft politisk strid.

Arild Hervik

Arild Hervik er økonomiprofessor ved Høyskolen i Molde. Han advarer mot at styreverv til politikere skal være en honnør for lang og tro politisk tjeneste.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

I Ålesund spiller inntektene fra Tafjord Kraft en rolle når budsjettet for neste år skal legges. Politikere som skal vedta det kommunale budsjettet sitter også i styret i Tafjord Kraft. I går ble formannskapsmøtet utsatt, fordi det ble reist en prinsipiell debatt om hvilke bindinger representantene hadde til kraftselskapet.

Kraftmarkedet er komplisert. Det krever profesjonalitet. Dette styret må settes sammen av svært profesjonelle næringslivsfolk, sier økonomiprofessor Arild Hervik til NRK.

Tidligere var kraftmarkedet styrt av politisk vedtatte reguleringer, og kraftselskapene var i stor grad eid av det offentlige. Nå er dette deregulert, og kjøp og salg av elektrisk kraft foregår i et marked.

Utfordringene krever næringslivserfaring. Man må kjenne dette markedet i dybden. Alle politikere gjør ikke det, sier Hervik som også påpeker at det finnes unntak.

Det aller viktigste, ifølge Hervik, er at slik styrerepresentasjon ikke blir en honorering for lang og tro tjeneste i politikken.

Dette må ikke bli et bein som politikerne bare får fordi de har vært i politikken lenge nok. I styrene bør det sitte folk som kan faget og som vet hvordan de skal gjøre en god jobb, sier Hervik.