NRK Meny
Normal

– Nordmøre må få politimesteren

Iver Nordseth og Monika Eeg i Nordmøre Næringsråd mener rekruttering, olje- og gassberedskap, og regional utvikling er gode nok argumenter for å gi Nordmøre politimesteren.

Iver Nordseth

– Politifaglige og øvrige samfunnsmessige hensyn taler for at Kristiansund må være det klare lokaliseringsvalget for ny politimester, sier Iver Nordseth.

Foto: Trond Vestre / NRK

Helt siden justisminister Anders Anundsen presenterte den nye politireformen tidligere i uken, har debatten i Møre og Romsdal vært særlig preget av ett moment – hvilken by skal den nye politimesteren holde hus i?

Onsdag sa hovedtillitsvalgt Arild Hunnes i Nordmøre og Romsdal politidistrikt at det er nærliggende å tro at de sentrale politifunksjonene vil følge politimesteren.

På Sunnmøre har det blitt argumentert for at politimesteren bør være i Ålesund, ved 110-sentralen, AMK-sentralen og nær flesteparten av befolkningen.

Nå tar styreleder Iver Nordseth og daglig leder Monika Eeg i Nordmøre Næringsråd til orde for at politimesteren bør kommer til Nordmøre.

Her er argumentene

Ifølge Næringsrådet er det hovedsakelig tre grunner til at den øverste politilederen i fylket bør holde hus i Kristiansund.

  • Rekruttering/bemanning

Nordseth og Eeg mener befolkningsgrunnlaget for de to politidistriktene ikke er vesentlig forskjellige, og legger til at politianalysen viser at rekrutterings- og bemanningsgrunnlaget er tilnærmet likt.

Monika Eeg

Nordseth og Monika Eeg (bildet) mener befolkningsgrunnlaget for de to politidistriktene ikke er vesentlig forskjellige.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Derimot står Nordmøre og Romsdal politidistrikt i ei særstilling som sokkelpolitidistrikt, en nærhet som bør være avgjørende for valg av lokalisering for det nye distriktet, både m.h.t. logistikk, erfaring og kompetanse, skriver duoen.

  • Olje- og gassberedskap

– Kristiansundsregionen har en nasjonal posisjon som det operasjonelle senteret for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet, som står for ca. 1/3 av Norges petroleumsproduksjon. Det er derfor av nasjonal interesse at beredskap knyttet til petroleumsnæringen ikke svekkes.

Næringsrådet vektlegger behovet for å ha en politiledelse som er nær eventuelle krisehåndteringssituasjoner knyttet til eventuelle hendelser på boreriggene og plattformene på kontinentalsokkelen.

  • Regional utvikling

For det tredje mener Nordseth og Eeg at Politidirektoratet – som skal avgjøre lokaliseringen av politimesteren – bør følge den statlige lokaliseringspolitikken og bidra til vekst ved å tildele Nordmøre statlige arbeidsplasser.

– Nordmøre har i dag svært få statlige arbeidsplasser. En effektuering av vedtaket om nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal lagt til Hjelset i Romsdal, vil bidra til ytterligere nedgang i statlige arbeidsplasser for Kristiansund og Nordmøre.

– Dette gjør at lokalisering av politimesteren som regionalpolitisk virkemiddel vil ha vesentlig større effekt på Nordmøre enn på Sunnmøre, skriver duoen.

Næringsrådet ber om et møte med justisminister Anders Anundsen og politidirektøren for å diskutere politimester-plasseringen.