– Juridisk vurdering inga hindring

Styreleiar Ola H. Strand seier den juridiske vurderinga som blei lagt ved styreprotokollen for Helse Møre og Romsdal sitt vedtak onsdag ikkje er til hinder for styret sitt arbeid.