– Jeg har stor tro på at vi skal lykkes

Demokrati og medinnflytelse for innbyggerne blir en av de viktigste byggesteinene i arbeidet med å skape den nye storkommunen Ålesund

Eva Vinje Aurdal

Ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap) mener det er avgjørende for den kommunen at man lykkes med å skape medinnflytelse og demokratiske prosesser.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ålesund, Skodje, Ørskog og Sandøy er blitt enige om å slå seg sammen fra og med 1.januar 2020, og er i full gang med å bygge den nye kommunen.

Torsdag var representanter for de fire kommunene samlet til styringsgruppemøte på Sjøholt i Ørskog.

– Vi skal bli eksemplarisk mye bedre

Ordføreren i Ålesund er svært opptatt av å lykkes i arbeidet med de demokratiske prosessene.

– Å forbedre demokratiet er en av hovedmålsetningene med kommuereformen. Derfor er det ironisk at det er det folk er mest bekymret for.

– Nettopp det å utvikle demokratiet til å være noe mer enn det er i dag der det går fire år mellom hver gang folk får velge politikere. Muligheten til å skape medbestemmelse og dialog mellom innbyggerne er der, den griper vi og vi skal bli eksemplarisk mye bedre på dette, sier Eva Vinje Aurdal (Ap).

Krevende i praksis

Styringsgruppemøte storkommunen Ålesund

Møte i styringsgruppa for nye Ålesund kommune.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men det er lett å snakke om medborgerskap og demokrati, det er langt krevende å få det til i praksis. Det handler om å innlemme folk i de politiske prosessene, fange opp det som rører seg blant folk og gjøre det om til praktisk politikk.

I Norge blir folk mobilisert hver gang det er valg, men mellom valgene er det så som så med kontakten mellom folk og politikere. Det må fremtidens kommune gjøre noe med, mener ordføreren i Ålesund.

Vilje til å tenke annerledes

Styringsgruppemøte storkommunen Ålesund

Det er mye å diskutere i månedene som kommer for politikerne i de fire kommunene.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Dersom vi ikke klarer å skape noe bedre så er det jo ikke noe vits i. Da hadde jeg ikke gått inn for å bygge en ny kommune. Jeg har stor tro på at vi skal lykkes i forhold til demokrati og medbestemmelse, sier Eva Vinje Aurdal.

– Men det krever en vilje til å tenke annerledes. Har du den viljen?

– Ja, den viljen har jeg.

Nabolandene

Eva Vinje Aurdal

Ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, mener det er mye å lære av nabolandene.

Foto: Trond Vestre / NRK

Den siste uken har kommunene på Sunnmøre vært på studietur i Sverige og Danmark. Resultatet er blitt en AHA-opplevelse for ordføreren i Ålesund. Kommunene i nabolandene har kommet mye lengre enn kommunene her til lands.

– Svenskene har en drive som vi kan lære av og samtidig er de tydelige på at vi bør være dristige. Det var på en måte budskapet deres: sats på å gjøre minst en tabbe i uka. Prøv å lage en kultur der det er lov å prøve og feile for det slik vi kommer oss fremover, sier Eva Vinje Aurdal.