– Gir en viktig mestringsfølelse

På Høgskolen i Molde jobbes det mot målet om at offentlige bygg i Norge skal være tilgjengelige for alle, uansett funksjonshemming, innen 2025.

Mads Norli i aksjon med universell utforming på Høgskolen i Molde

Foliemontør Mads Norli er en av dem som jobber med ny merking av dører på Høgskolen i Molde. Målet er at alt skal være klart til studiestart om halvannen uke.

Foto: Trine Jørgensen Aandahl / NRK

– Å komme til et bygg der det er mulig å orientere seg på egenhånd gir en deilig

Karsten Aak, Norges Blindeforbund

Karsten Aak i Norges Blindeforbund sier universell utforming gir mestringsfølelse for synshemmede.

Foto: Norges Blindeforbund

mestringsfølelse. Når man skal til et skolebygg eller bibliotek vil mange vegre seg og ta med seg ledsager, men å klare det på egenhånd gir en god mestringsfølelse som er viktig, særlig når det dreier seg om steder man skal besøke ofte, forteller Karsten Aak, assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller som eier krav til Statsbygg om at alle byggene og eiendommene som Statsbygg forvalter skal være universelt utformet innen 2025. Statsbygg forventer å nå målet.

Skaper kontraster

Universell utforming på Høgskolen i Molde

Post it-lappen med instruksjoner er ikke fjernet ennå, men døra er klar med tydeligere merking.

Foto: Trine Jørgensen Aandahl / NRK

Nettopp det jobbes det med på Høgskolen i Molde i disse dager. Hvite dører i hvite vegger er vanskelige å forholde seg til for svaksynte, og nå oppgraderes alle dører med mørk grå kontrast-folie, større skrift og piktogram som viser hva slags rom man nærmer seg.

– Vi legger på større skrift, mørkegrå kontraststripe og piktogram som viser hva slags rom døren fører til, forteller foliemontør Mads Norli.

Dette er siste skritt på veien for å gjøre Høgskolen tilgjengelig for alle. Fra før har byggene deres automatiske dører, teleslynge og knotter i gulvet som forteller at en trapp starter og slutter, forteller informasjonssjef Jens Petter Straumsheim.

Jens Petter Straumsheim

Ovale knotter i bunnen av trappa, runde knotter i toppen av trappa Jens Petter Straumsheim ved Høgskolen i Molde går opp.

Foto: Trine Jørgensen Aandahl / NRK

Må være tilgjengelig for alle innen 2025

Det er Statsbygg som eier bygget til Høgskolen i Molde. Eiendomsforvalter Vigdis Vågen i Statsbygg region midt forteller at de har et omfattende arbeid på gang, landet rundt, for å sørge for at alle deres bygg er tilgjengelige for alle innen 2025.

– Dette er et kjempeprosjekt og et veldig positivt tiltak. Vi får gjort mye for brukeren og mye for byggene det gjelder, og tilretteleggingen kommer alle til gode, ikke bare en bestemt gruppe, sier hun.

Karsten Aak i Blindeforbundet påpeker også at kravet om universell utforming ikke bare er et gode for funksjonshemmede.

– Universell utforming og tilrettelegging av bygg er viktig for alle. Estetisk kan det være like bra som alternativet, men må tenkes gjennom før et prosjekt settes i gang. Heldigvis ser vi at flere arkitekter og byggherrer tar det med i beregninga.