Normal

– Fullfør Romsdalen først

Frustrasjonen er stor i transportbransjen over at E 136 gjennom Romsdalen er utsatt for tredje gang og at E 36 fra Betna i Halsa inn i Trøndelag skal gå foran.

Dagrunn Krakeli

Distriktssjef Dagrunn Krakeli i lastebileierforbundet frykter det kan bli 2030 før Romsdalen er fullført

Foto: Gunnar Sandvik

Tålmodigheten er slutt fra lastebilnæringa over forslaget fra Statens vegvesen til Nasjonal transportplan, som igjen skyver opprusting av flaskehalsen på hovedeksportvegen E 136 øverst i Romsdalen ut i det blå.

Vegen opp Vermabakkene og Brustuglia er bratt og smal og vogntog har store problem vinterstid på denne vanskelige vegstrekninga.

Mye er gjort

Nå er det gjort store løft på denne europavegen med bru over Tresfjorden og ny Vågstrandstunnel.

Brustig lia på E 136 i Romsdalen

Bratte Brustuglia kan være et mareritt for vogntogsjåfører – her fra Statens eget webkamera

Foto: Statens vegvesen/Webkamera

Nå krever Norges Lastebileier-Forbund at Statens vegvesen fullfører jobben med denne viktige eksportvegen mellom Møre og Romsdal og mot Østlandet.

Dette er ei vegstrekning der det går mer enn 500 store biler hvert døgn, sier distriktssjef Dagrunn Krakeli i Norges Lastebileier-Forbund i Møre og Romsdal. Det er den viktigste ferdselsåra inn og ut av fylket vårt og det er en arbeidsplass som det er en skam å tilby sjåførene våre.

2030 før Romsdalen er fullført?

Brustuglia på E 136 i Romsdalen inn i Oppland

Brustuglia opp mot Verma er flaskehalsen på E 136

Foto: Statens kartverk

Det ser ut til at Statens vegvesen har glemt E 136, og i stedet bruker pengene på E 39 fra Betna i Halsa på Nordmøre og inn i Sør-Trøndelag, mener lastebileierforbundet.

Her er trafikken mye mindre enn gjennom Romsdalen – bare rundt 180 større biler i døgnet. Det vil koste rundt et par milliarder å fullføre prosjektet på E 39, og da er det ikke penger igjen til Romsdalen, frykter transportbransjen.

For perioden 2014-2017 ligger Brustugulia inne med startløyving på 20 mill i 2017. Flatmark- Monge ligger inne med 730 millioner (fullfinansiering i 2018-23), dvs. siste del av planperioden.

Blir det ikke utbygging nå, må vi vente på en bedre vei gjennom Romsdalen til minimum bortimot 2030, mener lastebileierforbundet, som nå ber politikerne om hjelp.