– For låge tilskot til festspela

Den økonomiske situasjonen til Dei Nynorske Festspela er svært vanskeleg. Det seier direktør Ottar Grepstad.

Ottar Grepstad (Foto: Bernt Baltzersen)

Rekneskapstala for 2004 er ikkje klare, men i 2003 hadde Festspela eit underskot på 200.000 kroner.

Grepstad seier at støtta frå Volda og Ørsta på 50.000 kroner må tredoblast i løpet av to år for at Festspela skal vere liv laga.

Lyd og video