– Flere kommuner bør gjøre som Sunndal

Så langt i år har 10 av 29 kommuner i Møre og Romsdal sagt ja til å ta imot flyktninger neste år.

Sunndalsøra

Sunndal kommune har i år tatt imot flere flyktninger enn det de ble bedt om av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Midt-Norge.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Midt-Norge har bedt kommunene i Møre og Romsdal om å ta imot 590 flyktninger i 2014. Så langt har bare 10 av kommunene sagt seg villige til å ønske flyktninger velkommen neste år.

– Sunndal skiller seg ut

Rune Foss er assisterende regiondirektør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Midt-Norge. Han trekker frem Sunndal kommune som et godt eksempel når det gjelder håndteringen av flyktninger.

– I år ble kommunen bedt om å ta imot 25 flyktninger, men endte opp med å ønske 30 flyktninger velkommen. Det er bra for en kommune som bare har 7000 innbyggere.

184 flyktninger på 10 kommuner

I tillegg til Sunndal, har også Ålesund, Ulstein, Averøy, Volda, Ørsta, Skodje, Sykkylven, Vestnes, Eide og Surnadal sagt ja til å ta imot flyktninger i 2014. Men dette vil kun være nok til å huse 184 av de 590 flyktningene som trenger et sted å bo i Møre og Romsdal neste år.

– Hvis alle hadde vært som Sunndal, hadde kommunene i Møre og Romsdal klart å tilby en plass til alle flyktninger i fylket det kommende året, sier Foss.

Håper å nå målet

På landsbasis vil trolig hele 9000 flyktninger trenge et sted å bo neste år. Foss håper at kommunene i Møre og Romsdal vil klare å ta imot litt over 500, noe som han mener er realistisk.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var 171 600 personer med flyktningbakgrunn bosatt Norge ved inngangen til 2013. Det utgjør om lag 28,9 prosent av alle innvandrere i Norge.