– Dette vil gjøre det lettere å planlegge fremtiden

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen mener den omfattende kommunestatistikken som fylkeskommunen har gitt ut, vil bli et viktig verktøy for kommunene.

Ole Helge Haugen

Det skal bli lettere for politikere, administrasjon og folk flest å skaffe seg informasjon om kommunen, sin sier fylkesplansjef Ole Helge Haugen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Statistikken skal gjøre det lettere å finne informasjon på områder som er viktig for kommunene.

– Det er jo først og fremst for politikerne og administrasjonen i en kommune at de på en lett og forståelig måte skal få tilgang til informasjon, sier fylkesplansjef Ole Helge Haugen.

Bredt tilfang

Hvert år gir Møre og Romsdal fylkeskommune en fylkesstatistikk som gir en oppdatert oversikt over tall og fakta på mange ulike områder. Nå er det samlet tall og statistikk for hver enkelt kommune, og den gir et ganske bredt tilfang av informasjon som viser befolkningsutvikling, antall eldre eller boligsituasjonen i hver enkelt kommune.

– Og så får de noe som de ikke finner ellers og det er folketallsutvikling helt ned på kretsnivå. Dette kan jo brukes til mange ting, fra planlegging av gravplasser til planlegging av barnehager for å ta hele spekteret, sier Ole Helge Haugen.

Utfordringer

Statistikken gir dermed også en presis oversikt over de utfordringene som kommunene står overfor, og kanskje den viktigste utfordringen er sammensetningen av befolkningen i kommunene.

– Dette er jo litt avhengig av hvilke kommunene vi snakker om, men jeg tror nok befolkningssammensetningen er en utfordring uansett hvordan du organiserer kommune-Norge. Det gjelder både dette med veksten i antall eldre, men også hvor veksten kommer og ikke kommer. Dette er jo viktig for kommunene når de skal planlegge og bruke arealet sitt, sier Ole Helge Haugen.

– Å ha oversikten over hvordan befolkningen er sammensatt vil kunne fortelle noe om hvilke kostnader en kommune kan forvente i fremtiden, men også hvor kommunen bør invester i infrastruktur og boliger.