– Det viktigste er å få fremdrift

De som har fått jobbene med å legge til rette for de nye storkommunene Ålesund og Molde, understreker at det viktigste nå er å skape fremdrift.

Anne Berit Støyva Emblem

Anne Berit Støyva Emblem sier det er viktig med fremdrift for kommunene som har vedtatt å slå seg sammen

Foto: Trond Vestre / NRK

To kvinner har fått ansvaret for å koordinere arbeidet. Begge er helt nye i jobbene og tar fatt på store oppgaver.

Det er nå jobben virkelig begynner

Anne Berit Støyva Emblem har bare vært i den nye jobben noen få dager. Hun har tatt fatt på arbeidet med å få Ålesund, Skodje. Ørskog og Sandøy til å gå fra fire til en ny stor kommune. Hun er spent. Det er mye som skal bygges på få år.

– Det viktigste er å få til fremdrift, den fremdriften vi er nødt til å ha for å komme i mål, sier hun med alvor i stemmen.

Skape tillit

–Det er viktig at vi skaper tillit i alle de fire kommunene. Både blant politikerne, de ansatte og ikke minst blant dem som bor her, sier Støyva Emblem.

Større kommuner betyr også større avstander og mange er spørrende til hva de kan komme til å miste ved en kommunesammenslåing. For den nyansatte koordinatoren blir den en jobb å overbevise folk om at den større kommune også betyr større muligheter.

Nye Ålesund kommune

Kommunevåpnene til de fire kommune som skal utgjøre nye Ålesund kommune

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er veldig viktig å få formidlet godt nok at vi er på vei inn i en ny kommune og at det ikke er de små som er på vei inn i den største, sier hun. Det er alle fire som skal opp og inn i en ny juridisk enhet.

Kjempeviktig med eierskap

Britt Rakvåg Roald har fått samme jobb som Anne Berit har fått med nye Ålesund, men hun skal bygge nye Molde kommune. Hun understreker at det er utrolig viktig at alle får eierskap til prosessen. Hun har kontor i Molde, men kommer også til å få kontor i Midsund og i Nesset.

– For meg er det viktig at alle får et eierskap til prosessen vi skal inn i, sier Rakvåg Roald.

Begge de to prosjektlederne er skjønt enige om at det blir spennende uker og måneder. De folkevalgte og administrasjonene har jobbet med dette i et par års tid. De kjenner hverandre godt og der merker jeg godt når jeg kommer inn i samme rom som dem, sier Anne Berit Støyva Emblem.