– Bønder er sårbare for klimaendringer

En ny masteroppgave ved Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås avdekker en rekke utfordringer for landets bønder når det kommer til klimaendringer og landbrukspolitikk.

Årolilja Svedal Jørgensrud

Årolilja Svedal Jørgensrud og ektemannen Joshua Cabell var selv deltagende i masterprosjektet da de drev en gård i Rauma fra august 2011 til januar 2013.

Foto: Privat

Det er Årolilja Svedal Jørgensrud fra Trondheim som nettopp har høstet inn toppkarakter for sin masteroppgave ved navn:

«Farm household vulnerability and adaptive capacity to the double exposure of climate change and structural change: A case study of a farming community in Western Norway».

I arbeidet med sin oppgave har Jørgensrud blant annet intervjuet 17 bønder i Rauma kommune og én prosjektleder for miljø, klima og energi i Bondelaget.

I tillegg har hun og ektemannen Joshua Cabell selv vært deltagende i prosjektet ved å drive en gård fra august 2011 til januar 2013.

Våteste året siden 1900

Tørke

En ekstra utfordring er at det blir stadig færre gårdbrukere, og dermed stadig færre samarbeidspartnere for bøndene i Norge.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Via intervjuene ønsket vi å finne ut hvordan bøndene reagerte på klimatilpasning og sårbarhet. 2011 var eksempelvis det våteste året i Norge siden 1900.

Jørgensrud forteller at det har blitt stadig våtere og mer ustabile forhold for gårdbrukerne i Norge, og at sesongtidspunktene er i stadig endring som følge av klimaendringene.

– Bøndene håndterer endringene bra, sånn generelt sett, men de opplever likevel reduserte avlinger, kjøreskader, pakkeskader, og høyt stressnivå. Mange av de vi snakket med følte seg i tillegg ensomme, sier masterstudenten.

En ekstra utfordring er at det blir stadig færre gårdbrukere, og dermed stadig færre samarbeidspartnere for bøndene i Norge.

Årolilja Svedal Jørgensrud

– Jeg tror bønder har en veldig god evne til å tilpasse seg endringer, slik de alltid har gjort, sier Jørgensrud.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Jeg tror ikke den nåværende landbrukspolitikken samsvarer godt med de kommende klimaendringene, sier Jørgensrund.

Sårbare for lokale endringer

– Er jordbruket i Rauma sårbart for disse endringene, eller er det godt rustet?

– Jeg tror bønder har en veldig god evne til å tilpasse seg endringer, slik de alltid har gjort. Disse er likevel sårbare for endringer i lokalsamfunnet, familiemedlemmer som deltar stadig mindre i produksjonen, landbrukspolitikken og store avstander.

Jørgensrud vektlegger at Vestlandet ikke er et gunstig området for store gårdsbruk.

Hun tror likevel at gårdsbrukene i Rauma har gode kår når det kommer til mindre bruk.