Normal

Advent: Sjå svaret i luke 9

I dag skal vi til ein av dei kaldaste stadene i Noreg. Vi skal til Sihccajavri på Finnmarksvidda.

Dette er Anne Sara Øvergård, som har teke imot Kongens Fortenestmedalje. Kvifor har ho gjort det?

Adventskalenderen. Oppgåve 9. desember

Ei av dei få som bur i denne grenda, ikkje langt frå grensa til Finland, er Anne Sara Øvergård. Ho har motteke Kongens Fortenestmedalje. Og dette er utgangspunktet for dagens spørsmål.

Kvifor fekk Anne Sara Øvergård Kongens Fortenestmedalje?

Adventskalenderen. Spørsmål 9. desember

Vi har trekt ut ein vinnar, og gratulerer Torfinn Skeimo frå Vegårdshei.

I denne videoen finn du svaret på konkurransen:

Dette er svaret på oppgåva i luke nr. 9

Anna Sara fikk medaljen, fordi ho hadde vært væreobservatør i meir enn 50 år.

Slik svarte Torfinn Skeimo

Premien er noko som er henta frå serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».