Advent: Sjå løysinga på oppgåva i luke 22

Olaug Pettersen bur åleine i eit elles fråflytt fiskevær lengst nord i Bjarkøy kommune i Troms. Oddgeir Bruaset og medarbeidarane hans vitja henne i 2004.

22. desember.

Og det er dette programmet som er utgangspunktet for dagens konkurranse. I løpet av fire år miste ho tre av sine næraste. Mannen døydde av helseplager, medan to søner omkom i kvar si ulykke på havet.

Medan alle andre har flytta frå fiskeveret har Olaug ein viktig grunn til å bli verande.

Kva var viktigaste grunnen til at Olaug Pettersen vart verande, medan alle andre flytte?

Advent: Oppgåva 22. desember

Vi har trekt ut ein vinnar og det er: Odd Henrik Johnsen frå Elverum. Gratulerer.

I denne videoen kan du sjå kva som er rett svar på oppgåve 22:

22. desember

Olaug har tre graver å gå til og for å vere nær dei, valde ho å bli buande

Siste video/lyd

Dei tre siste åra har meir enn 450 alvorleg psykisk sjuke kome seg inn i arbeidslivet.
Dette skjer etter eit aktivt samarbeid mellom NAV og helsevesenet.
Ein ny forskingsrapport viser at pasientane blir friskare av å jobbe.
Ein rakett er kanskje det som skal til for å gjere skuleelevar interesserte i naturfag. 
Elevar på Gjermundnes i Vestnes har utvikla ein rakett som skal få barn og unge til å bli i fyr og flamme.
Nokre som er glade i å boltre seg på kjøkenet er elevane ved Borgund vidaregåande i Ålesund. Dei elskar å bake - og å smake.