23-åring tiltalt for drap og likskjending

Statsadvokaten i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har tatt ut tiltale mot en 23 år gammel mann som drepte Sami Milhem på Hareid 8. august i fjor.

Avsperringsteip utanfor huset i Hareid der ein mann vart drepen 8. august

Sami Milhem ble funnet drept i denne leiligheten i Hareid 8.august i fjor.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Sami Milhem vart drepen på Bigset i Hareid 8. august 2014

20 år gamle Sami Milhem som ble drept på Hareid fredag 8. august.

Foto: Privat

Tiltalen er på drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Strafferammen er 21 år i fengsel

Det er førstestatsadvokat Jan Hoel som er aktor i saken.

– Er det aktuelt å be om forvaring i denne saken?

– Jeg vil komme tilbake i min påstand etter bevisførselen, om jeg skal be om forvaring. Først kjører vi bevisførsel, så ser vi hva vi kommer frem til, sier Hoel.

Mannen har vedgått drapet.

Den 23 år gamle mannen skal møte i Sunnmøre tingrett 16. mars. Han er tiltalt etter straffelovens § 233 første og annet ledd overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, og etter straffelovens § 143 for å ha mishandlet et lik.

Omfattende drapsetterforskning

Jan Hoel

Jan Hoel er aktor i saken.

Foto: Aina Rødal / NRK

I dagene etter drapet deltok 27 personer fra politidistriktet, samt ni spesialister fra Kripos i etterforskinga. Leder for NRKs krimredaksjon Olav Rønneberg sa da at det var veldig spesielt at såpass mange medarbeidere fra Kripos ble koblet inn i saka så tidlig.

Tiltalen beskriver en drapshandling som er svært grov. NRK velger å ikke gjengi flere opplysninger knyttet til drapshandlingen.

Det er satt av fem dager til rettsforhandlingene i Sunnmøre tingrett. Aktor har kalt inn 11 vitner i saken. Foreløpig er det uklart hvor mange vitner forsvareren vil kalle inn.

Blant de som skal møte er blant annet de to rettspsykiaterne Per Børre Husebø og John Olav Roaldset, samt patolog og rettsmedisiner Inge Morild ved Gades institutt i Bergen.