Hopp til innhold

Dømt til fengsel i 19 år for drapet på Sami Milhem

Den 24 år gamle mannen som drepte Sami Milhem på Hareid 8. august 2014 er i Frostating lagmannsrett dømt til fengsel i 19 år.

Frosating lagmannsrett

Ivar Sølberg var dommer under Frostating lagmannsretts behandling av saken.

Foto: Terje Reite / NRK

Også tingretten ble mannen dømt til fengsel i 19 år. Den domfelte anket dommen med krav om mildere straff. Aktor holdt fast ved sin påstand om 20 års fengsel, mens forsvareren mente 17 år var passe straff.

Lagmannsrettens opprettholder dermed tingrettens dom på¨19 år.

Jan Hoel

Førstestatsadvokat Jan Hoel var aktor under saken.

Foto: Terje Reite / NRK
Johnny Veum

Johnny Veum var gjerningsmannens forsvarer.

Foto: Terje Reite / NRK

I forkant av behandlingen i lagmannsretten erkjente 24-åringen straffskyld for overlagt drap med særdeles skjerpende omstendigheter. Lagmannsretten har dermed kun behandlet spørsmålet om straffens omfang.

– Et levende mareritt

Under rettssaken fortalte den domfelte om den vanskelige tiden i fengsel etter at han ble dømt for drapet på Hareid.

– Det har vært et levende mareritt. Jeg hadde mareritt senest i natt. Det er helt forferdelig å tenke på hva jeg har gjort. Jeg våkner av drømmer, og det er tungt å leve med dette, sa den dømte da saken startet i Ålesund onsdag.

Mannen forklarte også at han har fått til psykiatrisk behandling i perioden han har sittet i fengsel. Han opplyser at han tar sikte på å fullføre utdanningen som forskalingssnekker, men at han sliter med konsentrasjonsvansker.

– Fant Gud og Jesus i fengselet

Den domfelte forklarte at han følte sinne overfor den drepte i begynnelsen av fengselstiden. Senere forandret det hele seg og i fengselscella tenner nå drapsmannen lys for mannen han drepte.

– Jeg fant Gud og Jesus i fengselet og tenner nå lys for ham.

– Usannheter om voldtekt

Under behandlingen i tingretten kom det frem at påstander om at gjerningsmannens samboer var blitt voldtatt og at dette kan ha vært en del av motivet for drapshandlingen. Dette har domfelte i ettertid skjønt ikke var riktig.

– Jeg vil likevel ikke legge noe ansvar for drapet på min tidligere samboer. Jeg prøver å tenke minst mulig på henne, sa domfelte.

Den domfelte 24-åringen fra Bodø ble i april dømt til 19 års fengsel for drapet på Sami Milhelm. Avdøde manglet flere kroppsdeler og 24-åringen ble også dømt for likskjending. Sami Milhem (20) ble funnet drept og partert på Bigset i Hareid 8. august i fjor.

Erkjente straffskyld

Etter rettssaken og dommen i tingretten kom 24-åringen til en erkjennelse om at han må ha handlet med overlegg. Han erkjente derfor straffskyld for drapet. Under saken i tingretten tilsto 24-åringen at han var gjerningsmannen, men erkjente den gang ikke straffskyld for å ha handlet med overlegg. Etter å ha hørt vitneutsagnene under behandlingen i tingretten erkjente imidlertid den domfelte at han etter all sannsynlighet har handlet med overlegg.

Erstatning

Spørsmålet om erstatning til de etterlatte var ikke tema for lagmannsretten, og erstatningsbeløpene som ble fastsatt i tingretten blir stående. Erstatningen beløper seg til 472.000,- kroner.