10 månadar for tjuveri

Ei dame i 40 åra er i Sunnmøre tingrett dømd til 10 månadars fengsel for til saman 23 tjuveri og fem tilfelle av oppbevaring av narkotika. Den tiltalte tilstod alle tilfella.